Skip to main content

Forbedret dashboard i Moodle

Raskere og enklere tilgang til alt du trenger

En av de viktigste nyhetene i Moodle 3.3, er den nye kursoversikten. Denne funksjonen ble kåret av Moodle Users Association til å bli tatt inn i Moodle kjernen.Den nye kursoversikten forbedrer dashbordet ved å tydelig vise kursfremdrift og lenker til aktiviteter. Slik ser det nye dashbordet ut når brukerne logger seg inn på Moodle:

Kursfanen

Under kursfanen kan brukerne nå få en meget god oversikt over kursene sine. Den viser henholdsvis aktive, fremtidige og avsluttede kurs.

Når de sorteres etter kurs, vil de kunne se sin egen fremdriftsstatus basert på antall aktiviteter som er fullført. Studentene vil også kunne se fremtidige kurs og avsluttede kurs her. Den samme fordelen gjelder også for kursansvarlige og lærere som får en tilsvarende oversikt.

 

Tidsvisning

Her ser vi hvordan Tidsvisningen fungerer sortert etter dato:

Aktive, Fremtidige og Avsluttede kurs

For at kurs skal vises i avsnittet “Avsluttede”, må kursene enten være fullført eller ha nådd sine sluttdatoer.

For at kurs skal vises i avsnittet ‘Aktive’, kan de ikke være fullført og den nåværende dato må være etter kursets startdato. Hvis det er satt en sluttdato på kurset må nåværende dato være før denne datoen.

For kurs som skal vises i "Fremtidige", må studenten være innmeldt i dem selv om kursets startdato er i fremtiden.

Se videoen som tar for seg den nye kursoversikten, steg for steg: