Skip to main content

Moodle 3.4 med kraftige forbedringer i brukervennlighet

Moodle 3.4 er lansert. Denne versjonen av læringsplattformen inneholder ikke så mange nye funksjoner. Derimot har man fokusert på brukervennlighet og forenklinger i navigasjonsgrensesnitt. Det betyr færre klikk, enklere styring og økt effektivitet for deg som Moodle bruker.

Forbedret kalenderfunksjonalitet

I denne versjonen er det blitt lettere å administrere hendelser og innleveringsfrister. Du kan legge til detaljer for en kalenderhendelse, som vises i et eget sprett-opp-vindu.

Du kan enkelt dra og slippe hendelser rundt på kalenderen uten å måtte åpne dem. Videre kan du nå lage hendelser og dele disse inn i ulike kategorier. Det gjør sortering og filtrering enklere – og raskere.

Forbedret kursadministrasjon

I Moodle 3.4 er administrasjon av kursdeltagere kraftig forbedret. Det nye er at du både kan administrere og melde inn og – ut brukere av kurs. Du kan endre brukerens roller og gruppetilhørighet. Videre er det nå mulig å krysse av for flere brukere og endre status for disse i en og samme operasjon. Du kan søke etter ulike kategorier av kursdeltagere og du har full statusoversikt og kontroll over samtlige deltakere i et kurs.

Alt samlet på en eneste side!

Enklere navigasjon

Ved hjelp av nye navigasjonslenker er det blitt enklere og raskere å navigere fram og tilbake mellom ulike aktiviteter i kurs. I tillegg til enklere fram og tilbake-navigasjon, er det også lagt til en funksjon som hurtig kan ta deg direkte til andre sider i kurset som du kan velge ut ifra en nedtrekksmeny. En god og tidsbesparende forbedring.

Filtyper i innleveringer

Har du opplevd at du som kursansvarlig kaster bort tid på innleverte filer som du ikke får åpnet eller gjort noe med? Det kan bety mye bortkastet tid. Dette kan du nå unngå ved hjelp av bedre styring i kursinnstillingene dine.

Som kursansvarlig kan du bestemme hvilke filformater som kursdeltagerne skal benytte. Det betyr tydeligere kommunikasjon og eliminerer bort sjansen for at kursdeltagere leverer inn feil filformater.

Moodle har støtte for mange ulike filtyper, så her er det bare å velge det som passer best for deg og dine kursdeltagere. Ved hjelp av definerte og aksepterte filtyper kan du nå være trygg på at filene, som kursdeltagerne leverer, er i riktig filformat.

Private filer

Oversikten over private filer er forbedret. Den viser nå hvor mye plass den enkelte bruker har benyttet og hvor mye plass som er til rådighet. Det gjør det også lettere å holde orden i det private filarkivet. En enkel, men god og nyttig forbedring på brukernivå.

Overstyring av aktiviteter

Som administrator av kurs, kursinstruktør eller lærer, kan du nå enkelt overstyre og ha full kontroll på kursdeltagernes aktiviteter. Du kan krysse av manuelt for ulike aktiviteter som er satt opp og som nødvendigvis ikke foregår når man er pålogget. Dette kan være slik som frammøte i klasserommet, deltagelse på en utflukt, fremførelse av en presentasjon og liknende. Man kan også overstyre andre aktivitetsgodkjenninger manuelt på denne måten. Du kan markere en aktivitet som godkjent eller endre den til ikke godkjent, om du for eksempel mener at kvaliteten på en aktivitet ikke holder mål.

Dette gir deg som kursansvarlig bedre oversikt og kontroll over aktiviteter og vurderinger.

 

Moodle Mobil app

Dersom kursadministrator har tilgjengeliggjort kurset for Moodle Mobil app, så vil det nå være synlig en lenke nederst på kurssiden som indikerer dette. Ved å klikke på lenken, kan kursdeltagerne enkelt og raskt laste ned mobil appen.

Det finnes også en nedlastingslenke som man finner på siden for brukerprofilen sin, om kursportalen er aktivert med denne funksjonaliteten.

Det fine med Moodle mobil app er at det gjør det mulig for kursdeltagere å ta kurs off-line om man benytter Mobile Appen og har lastet ned kurselementene på forhånd. Det betyr at du kan få tilgang til kurs hvorsomhelst og nårsomhelst. En funksjonalitet som vil fungere godt for de som er mye på farten.

Inspire Analytics

Denne funksjonaliteten er det nok mange lærere som vil glede seg over. Her kan du få en oversikt over de kursdeltagere som av en eller annen grunn ikke har kommet i gang eller sliter med å holde tritt. Her kan du sende meldinger, bestille en rapport eller foreta en sannsynlighetsberegning.

Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan man tidlig få kontroll og oversikt over de som trenger ekstra oppfølging. Gode pedagogiske pedagogiske verktøy, for deg som er opptatt av tilpasset opplæring. Dette er bare begynnelsen på utviklingen av Inspire Analytics, som utvikles i tett samarbeid med brukerne av Moodle.

Brukt på riktig måte, vil dette kunne øke suksessraten for deltagerne på kursene dine. Moodle gir deg oversikten og du kan sette i verk oppfølgingstiltak, på et tidlig stadium.

Hva mer?

I tillegg kommer nye filtre for brukerveiledninger (user tours), et forbedret formular for å registrere kursportalen din i Moodle statistikken. HTTP til HTTPS konverteringsverktøy er nå tatt inn som en del av Moodle kjernen.

Høres dette spennende ut? Se videopresentasjon av nye Moodle 3.4. Husk å slå på norsk teksting, om du foretrekker det.