Innlegg tagget med filtyper

Bytte fra Google Drive til Drive File Stream

  • Memet Ødegaard Cataltepe
  • /

Google annonserte at Google Drive skulle fases ut allerede 6. september 2017, men burde ha gjort det mer synlig. Fra 12. mai i år vil Google Drive stoppe å virke på alle maskiner (Mac/Windows) og en må enten bruke Backup and Sync (Privat, gratis konto for Gmail) eller Drive File Stream som da vil...