Planlagt vedlikehold i vårt driftsmiljø

Det vil bli gjennomført planlagt vedlikehold: Tirsdag 13. februar fra 00:00 til 06:00

Vi gjør oppmerksomme på at det i løpet av vedlikeholdsvinduet kan forekomme nedetid og ustabilitet. De oppgitte konsekvensene av arbeidene er kun estimater, og det vil være en viss risiko for nedetid og ustabilitet innenfor hele det oppgitte tidsrommet. Vi gjør vårt ytterste for å unngå/begrense dette.