Moodle-administrasjon

Admin-dokumentasjonen tar for seg de viktigste administrative funksjonene i Moodle. Den er ikke ment å være komplett, men gi et overblikk over de funksjonene som benyttes mest.

Trenger du detaljert Admin-dokumentasjon, og like godt leser engelsk, anbefaler vi å bruke Moodles egne docs.moodle.org.