Brukerprofilfelt

I brukerprofilen er det mange ulike brukerprofilfelt og de fleste er ganske selvforklarende. På denne siden har vi skrevet ned en forklaring til de generelle profilfeltene. De øvrige feltene anser vi som selvforklarende og det er ikke knyttet annen funksjonalitet til de øvrige feltene enn at informasjonen vises på profilsiden.

Obligatoriske felt for brukeroppretting er markert med stjerne.

 • *Brukernavn: Det skal KUN inneholde små bokstaver (kan også inneholde tall)
 • Velg en autentiseringsmetode: Standard er "Manuelle konti", ellers er det mulig å angi at den skal registreres som "E-postbasert autentisering", noe som gjør at Moodle behandler kontoen som om brukeren har registrert seg selv.
 • Deaktivert konto: Angir om kontoen er deaktivert. Brukeren kan da ikke logge inn, men alle brukerdata og logger beholdes.
 • Generer passord og varsle bruker: Smart funksjon som forenkler brukerregistreringen. Moodle sender da en velkomstmail til brukeren med info om brukernavn og passord. Du er da ferdig straks du oppretter brukerkontoen.
 • Ditt ønskede passord: Det nye passordet ditt må oppfylle følgende krav; minst x tegn, minst y tall, minst z små bokstaver (xyz styres av hovedadministrator i sikkerhetsinnstillingene for portalen). Dersom du ønsker å se passordet som er skrevet inn kan du klikke på øye-ikonet. Merk at det ikke er mulig å sjekke et eksisterende passord.
 • Tving passordbytte: Merk av her hvis du har angitt et midlertidig passord og vil tvinge brukeren til å angi et nytt ved første innlogging.
 • *Fornavn: Brukerens fornavn
 • *Etternavn: Brukerens etternavn
 • *E-postadresse: Brukerens e-postadresse
 • E-postvisning: Her er standardvalget ok - Kun lærere og medstudenter kan se min epostadresse. Alternativene er:
  • Skjul min epostadresse for alle
  • La alle se min epostadresse
  • Kun lærere og medstudenter kan se min epostadresse
 • Sted: Her brukes oftest poststed
 • Velg et land: Her angis land. Portalstandard vises først.
 • Tidssone: Hvis portaladministrator har angitt det, kan brukeren sette sin egen tidssone her. Alle frister, logger osv. vises da i lokal tidssone for denne brukeren.
 • Skriv litt om deg selv: Fritekstfelt hvor brukeren kan presentere seg selv. Fint for medstudenter som da raskere lærer deg å kjenne.