Opprette nye bruker

Som standard har Moodle mulighet for egenregistrering av brukere. Dette sparer en for mye arbeid, og Moodle tar seg da av hele registreringsprosessen. I noen tilfeller er det likevel behov for å opprette brukere manuelt. Dette kan enten gjøres ved at en portaladministrator eller superbrukere oppretter nye brukere direkte i portalen eller via opplasting av en csv-fil. Normalt vil det være raskest å gjøre det direkte i portalen om det ikke er flere enn 5-10 brukere som skal opprettes. Ved flere brukere vil det raskeste være opplasting via fil.

Direkte i portalen

 1. Åpne venstremenyen og velg "Portalen". Deretter må du åpne fanen for brukere og velge "Legg til brukere"
 2. Fyll ut de påkrevde profilfeltene (brukernavn, fornavn, etternavn og e-postadresse) og eventuelt andre felt. Klikk her for å lese mer om de ulike profilfeltene.
 3. Fyll enten ut et passord eller kryss av for "Generer passord og varsle bruker"
 4. Klikk på "Opprett bruker"

Via opplastingsfil

Dersom det er mange brukere som skal opprettes er det enklest å gjøre dette via en csv-fil. Denne filen kan genereres i Excel og konverteres til csv-fil. Denne excelfilen bør utformes med de riktige kolonneoverskriftene i første rad, og så får hver bruker sin rad nedover i filen. Kolonneoverskriftene som må være med i en slik fil er:

 • username - her skriver du inn ønsket brukernavn. Et bra triks er å bruke hele epostadressen for å hindre duplikate brukernavn. Ellers må du bruke små bokstaver og unngå æ. ø og å
 • email - her skriver du inn brukerens epostadresse
 • firstname - her skriver du inn brukerens fornavn
 • lastname - her skriver du inn brukerens etternavn

I tillegg kan det være aktuelt å inkludere følgende kolonner om man trenger ekstra informasjon:

 • password - passordet du vil at brukeren skal ha ved første gangs innlogging
 • course1 - dersom brukerne skal meldes direkte inn i et kurs skriver du inn kursets kortnavn her. Ved innmelding i flere kurs kan du lage flere slike kolonner og de neste må da ha kolonneoverskriftene course2 og course3
 • group1 - direkte innmelding i en gruppe i kurset definert i kolonnen course1. Dersom gruppen ikke finnes fra før vil den bli opprettet. Kolonneoverskriftene group2 og group3 vil melde brukeren inn i grupper i kursene definert av course2 og course3.
 • role1 - rollen brukeren skal ha i kurset definert av group1. Du kan enten skrive inn rollens kortnavn eller rollenummeret (Lærer = 3, Lærer uten editorrettigheter = 4 og student = 5).
 • cohort1 - direkte innmelding i en cohort/brukergruppen. Dersom cohorten ikke finnes fra før vil den bli opprettet.

Fremgangsmåte

Når du har generert csv-filen med brukere som skal lastes opp må du gjøre følgende:

 1. Åpne venstremenyen og klikk på "Portalen"
 2. Åpne fanen "Bruker" og velg "Last opp brukere"
 3. Last opp csv-filen i filvinduet og angi hvilket skilletegn og tegnsett som er brukt (vanligvis komma eller semikolon og utf-8).
 4. Klikk på "Last opp brukere"
 5. På neste side ser du en forhåndsvisning av enkelte av brukerne som skal lastes opp. Se spesielt etter feilmeldinger og at tegn som æ, ø eller å vises riktig.
 6. Sjekk også innstillingene under. De viktigste er:
  • Last opp type - Her må du angi om du skal laste opp nye brukere, oppdatere eksisterende brukere eller begge deler.
  • Nytt brukerpassord - Her må du angi om passordet er inkludert i filen eller om Moodle skal generere et passord og sende det til brukerne på epost. Merk at enkelte brukere kan ha problemer med å motta eposter som er sendt på denne måten.
  • Eksisterende brukerdetaljer - Dersom du har valgt et av valgene for å oppdatere eksisterende brukere må du her angi om eksisterende informasjon skal beholdes eller overskrives med verdiene fra csv-filen.
  • Tving passordbytte - Denne bør settes til "Alle" dersom alle brukerne er gitt samme passord i csv-filen.
 7. Klikk på "Last opp brukere"