Roller

Moodle er rollestyrt og leveres som standard med følgende brukerroller:

 • Superbruker – Administratorrollen
 • Kursoppretter – Rett til å opprette nye kurs og undervise i dem.
 • Lærer – Lærere er i praksis administratorer i et kurs og kan undervise, lage innhold, vurdere kursdeltakere, hente ut rapporter osv.
 • Lærer uten editorrettigheter – Dette er gjestelæreren som har tilgang for å undervise og vurdere og kan delta som en lærer, unntatt å endre på kursinnholdet.
 • Student - Studentrollen gjør at brukere kan delta i kurset, ta leksjoner, quizer, gjøre innleveringer osv. Studenter kan ikke se andres resultater, kun egne.
 • Gjest – Gjester har minimale rettigheter og kan vanligvis ikke skrive inn tekst noe sted.
 • Godkjent bruker – standardrolle som alle innloggede brukere har.
 • Innlogget bruker på hovedsiden – en egen rolle for innloggede brukere som styrer rettighetene på portalens hovedside.

En kan legge til så mange nye roller en ønsker og tilpasse dem helt etter behov. Deretter kan en overstyre rolletildelinger på kategorinivå, i kurs og helt ned på den enkelte ressurs om det skulle være behov for det. En kan for eksempel gi tilgang for studenter til å opprette ressurser i et bestemt emne.

Tildele globale roller

Standardrollen Leder kan kun tildeles av portaladministratorer, mens Kursoppretter-rollen også kan tildeles av ledere.

 1. Åpne venstremenyen og velg "Portalen"
 2. Åpne fanen "Brukere" og velg "Tildel globale roller"
 3. Klikk på rollenavnet for den rollen du ønsker å tildele
 4. I høyre boks søker du opp og markerer bruker(ne) du ønsker å tildele valgt rolle
 5. Klikk på knappen "Legg til"

Tildele roller på kategorinivå

Som standard er det bare "Leder"- og "Kursoppretter"-rollene som kan tildeles på kategorinivå. Her gjelder også de vanlige begrensningene om hvem som kan tildele rollene.

 1. Gå til aktuell kategori
 2. Klikk på tannhjulet opp til høyre og velg "Tildel roller"
 3. Klikk på rollenavnet for den rollen du ønsker å tildele
 4. I høyre boks markerer du bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 5. Klikk på knappen "Legg til"

Tildele portaladministratorer

Kun portaladministratorer kan legge til nye portaladministratorer. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Åpne venstremenyen og velg "Portalen"
 2. Åpne fanen "Brukere" og velg "Portaladministratorer"
 3. I høyre boks søker du opp og markerer bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 4. Klikk på knappen "Legg til"

Fradele roller

Dette gjøres omtrent på samme måte som tildeling, og de samme begrensningene gjelder.

 1. Gå til samme sted som du tildelte rollen
 2. I venstre boks markerer du brukeren du ønsker å fradele rollen
 3. Klikk på knappen "Fjern"

Definere egne roller

Det er fullt mulig å både redefinere standardrollene og opprette nye roller i Moodle. For å gjøre dette må du åpne venstremenyen, velge "Portalen", åpne fanen "Brukere" og velge "Definer roller". På siden du kommer til vil du se alle rollene som er lagt til på portalen.

For å endre på innstillingene for en eksisterende rolle må du klikke på tannhjulet bak rollen og for å legge til en ny rolle må du klikke på "Legg til ny rolle". Når du skal lage en ny rolle er det ofte lurt å starte med en helt tom rolle og bare legge til akkurat de tillatelsene som er nødvendig for at rollen skal fungere etter planen.