Aktiviteter og ressurser

Aktiviteter og ressurser er innholdselementer i Moodle. Ressurser er generelle læringsressurser som ikke krever aktive handliger fra brukeren. I aktiviteter er det derimot lagt opp til brukeraktivitet som f.eks. skrive noe eller besvare spørsmål. Som standard har Moodle 14 aktiviteter og 7 ressurser som alle har litt forskjellig layout og bruksområde.

 

 

Ressurser

 • Bok
 • Fil
 • IMS Innholdspakke
 • Informasjonsfelt
 • Mappe
 • Side
 • URL

Aktiviteter

 • Database
 • Eksternt verktøy
 • Feedback
 • Forum
 • Gallup
 • Innlevering
 • Leksjon
 • Ordbok
 • Prat
 • Quiz
 • SCORM/AICC
 • Undersøkelse
 • Wiki
 • Workshop - En innlevering med støtte for medelevvurdering