Bok

 

Bokmodulen lager en boklignende ressurs hvor innholdsfortegnelsen og navigasjonsknapper genereres automatisk når nye sider legges til. Den fungerer på en enkel måte både for kursutviklere og - deltagere. Bokmodulen er ikke interaktiv, men du kan linke til andre ressurser, forum osv. websider som er opprettet i andre verktøy kan importeres direkte inn i bokmodulen. Modulen støtter flere typer medier og er velegnet der hvor en har noe å fortelle, dokumentere eller presentere.

I motsetning til en vanlig bok, så er hver side et eget kapittel eller underkapittel. Forskjellen på et kapittel og et underkapittel er hvordan de vises i innholdsfortegnelsen og hvordan den automatiske sidetittelen vises. Det er ikke mulig å sette opp nye underkapitler på eksisterende underkapitler.

Bokmodulen er nyttig når man skal legge frem lange avsnitt med informasjon som kan deles opp, slik som f.eks. i en manual. Modulen fungerer som en rekke med sider som er knyttet sammen med automatiske lenker til neste og forrige side. Innholdsfortegnelsen og navigasjonsknapper genereres automatisk når nye sider legges til. Den har støtte for utskrift og man finner utskriftsmenyen under tannhjulet oppe til høyre.

Innstilllinger

De fleste innstillingene er ganske selvforklarende. Beskrivelsesfeltet er ikke nødvedig å fylle ut siden ingen vanlige brukere får se hva som står der, med mindre det krysses av for at det skal vises på forsiden.

  • Sideformatering: Her bestemmes det hvordan kapitlene og underkapitlene skal vises i innholdsfortegnelsen og hvordan sidetitler vises om du ikke krysser av for egendefinerte titler.
  • Egendefinerte titler: Dersom du ikke krysser av her vil sidenavnet vises både i innholdsfortegnelsen og øverst på hver side. Dersom du krysser av vil sidenavnet kun vises i innholdsfortegnelsen og du må selv lage sidetittel og formattere denne i innholdsfeltet.

Redigering

Redigering av bokmodulen gjøres på en litt annen måte enn i de fleste andre moduler. For å redigere må du være inne i bokmodulen, slå på redigering og så bruke ikonene som nå vises i innholdsfortegnelsen. Det er egne ikoner for omplassering (piler som går opp og ned), redigering (tannhjul), sletting (søppeldunk), vis/skjul (øyeikon) og opprettelse av nytt kapittel (plusstegn). Her ser du hvordan ikonene ser ut:

Bruk

Bokmodulen egner seg godt som oppslagsverk eller der hvor du har behov for ekstra utfyllende informasjon.  Den har også en god funksjonalitet ved at den automatisk lager innholdsfortegnelsen. Den egner seg også godt der du ønsker å vise bilder/video sammen med utfyllende tekst, slik som i et leksikon.