Database

Moodles database-modul kan brukes i alle sammenhenger hvor du har behov for å samle data og presentere dem på en strukturert måte. Dette eksemplet tar for seg oppsettet av en Databaseaktivitet hvor en presenterer alle de ansatte i en bedrift. Når du har forstått prinsippet, ser du at database-modulen er svært fleksibel og at det stort sett kun er fantasien som setter en begrensning på hva den kan brukes til.

Opprette database

Du oppretter databasen ved å:

  • Gå til ønsket kursside hvor databasen skal plasseres.
  • Klikk på Administrasjon > Slå på redigering
  • I ønsket emnefelt: Klikk på "Legg til en aktivitet/ressurs"
  • Velg "Database" og gi den et navn.
  • Fyll ut beskrivelsesfeltet da dette er det første brukeren ser. Tenk web og gjør siden lekker med beskrivende bilde og tekst.
  • Lagre.

Da åpnes databasemodulen med beskjed om at ingen felter er definert.

Definere feltene i databasen

For å definere feltene må du velge fanen "Felter". Der vil du se alle feltene som er lagt til og en nedtrekksmeny for å opprette nye felt. Det er flere ulike felter som kan opprette, f.eks. "Bilde", "Tekst", "Tekstområde" og "URL". Når du velger en felttype må du gi feltet et navn og en beskrivelse og bestemme om det skal være obligatorisk eller ikke. I tillegg har de ulike felttypene noen egne innstillinger.

Sette opp visningsmal

For å sette opp visningsmalene må du åpne fanen "Maler". Du vil nå få opp en ny meny med faner for hver av de ulike visningsmodusene. Når du velger en av visningsmodusene vil du få opp til felt. I det venstre vises tilgjengelige informasjon som kan vises og i det høyre feltet vises det hvordan informasjonen vil bli vist.

Lage en oppføring

For å legge til en ny oppføring i databasen trykker du på fanen "Legg til post". Fyll inn feltene med relevant informasjon. De obligatoriske feltene er markert med et utropstegn. Bildet bør ha samme størrelsesforhold som definert i feltene.

Redigering og sletting

For å redigere en oppføring må du trykke på tannhjulet som vises under bildet i oversikten eller under feltet for "Arbeidssted" i enkeltvisningen.

For å fjerne en oppføring må redigering være slått på. Da er det nok å trykke på krysset under oppføringen for å slette den.