Eksternt verktøy (LTI)

Dette er en modul som lar deg koble til eksterne læringsressurser. Den støtter LTI-standarden og gir mulighet for å koble til et meget stort antall læringsressurser fra profesjonelle aktører. Moodle støtter som standard LTI-brukermodus, som lar deg koble til et meget stort antall læringsressurser og læringsverktøy. Ved å aktivere en tilleggsmodul kan en også sette opp Moodle til å støtte LTI-tilbydermodus. Dette innebærer at et hvilket som helst kurs i Moodle kan tilbys andre plattformer (LMS) som støtter LTI-standarden og de får Single Sign On tilgang.