Feedback

Moodle har et eget verktøy for spørreundersøkelser og evalueringer – Feedback. Dette verktøyet har middels avanserte funksjoner (sammenlignet med for eksempel Questback og Questionmark), men valgt å fokusere på de funksjonene en vanligvis benytter.

Innstillinger

Når du setter opp en feedback er det bare innstillingen for "Navn" som er obligatorisk. Men det er i tillegg lurt å gjøre seg litt flid med beskrivelsen for denne vises når feedbacken åpnes. Det vil ofte være lurt å gi instruksjoner om hvordan feedbacken skal gjennomføres i tillegg til en presentasjon og et bilde.

Andre aktuelle innstillinger:

  • Vis analysesiden etter besvarelsen: Om du velger ja, vil brukeren se en statistikken som viser hvordan alle har svart. Det er bare avkrysningssvar som vises på analysesiden.
  • Ta med brukers navn: Her kan du velge mellom anonym eller navngitt modus.
  • Tillat mer enn en innsending: Dersom du velger ja her og tidligere har valgt at brukers nan skal lagres og vises sammen med svaret vil deltakere som gjennomfører feedbacken mer enn en gang få opp sine tidligere svar og når feedbacken sendes inn vil disse svarene overskrive de tidligere svarene.
  • Visningsside etter fullført: Her kan du skrive en takk for gjennomføringsmelding eller lignende. Dersom du ikke skriver noe vil brukerne bare få opp en fortsett-knapp som sender de tilbake til kurssiden.

Spørsmålstyper

Nedenfor vil du se en tabell med de ulike spørsmålstypene og en kort beskrivelse av dem.

SpørsmålstypeBeskrivelse
CaptCHAEn test for å sjekke at det er en virkelig person som svarer. Kun nødvendig å bruke dersom du opplever mye spam
FlervalgEtt vanlig flervalgsspørsmål
Flervalg (vektet)Ett flervalgsspørsmål der hvert alternativ har en verdi knyttet til seg, og som dermed kan brukes i statistikker for gjennomsnitt.
InformasjonHer kan du velge mellom å vise tidspunktet for besvarelsen, kursnavnet eller kurskategorien
InformasjonsfeltHer kan du legge inn tekst som vises i feedbacken. Praktisk dersom du ønsker lengre spørsmålstekster.
Korttekst svarHer kan brukerne skrive inn et kort tekstsvar. Du bestemmer antall tegn i svaret.
Langt tekstsvarHar kan brukerne skrive inn et lengre tekstsvar. Du bestemmer hvor store tekstfeltene skal være.
Numerisk svarHer skal brukeren svare med at tall som er mellom to spesifiserte verdier. Merk at desimaltall er tillatt.
Sett inn sideskiftDenne "spørsmålstypen" setter inn et sideskift

En ting som er verdt å merke seg er at du kan endre på et spørsmål, og så lagre det som et nytt. Dette er veldig praktisk om du skal benytte flere like spørsmål i samme feedback.

Avhengige spørsmål

I en feedback kan du også lage spørsmål som kun blir vist ved visse svar på tidligere spørsmål. For eksempel kan du først spørre om hvilket fylke brukeren bor i, for så å spørre etter kommunen og da la nedtrekksmenyen kun vise kommuner i det aktuelle fylket. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan dette settes opp.

  1. Lag et flervalgspørsmål på vanlig måte, der alternativene er alle fylkene i Norge
  2. Legg til ett sideskift
  3. Legg til et nytt flervalgspørsmål der du spør etter hvilken kommune deltakeren bor i. I dette spørsmålet lar du alle kommunene i ett fylke (f.eks. Oppland) være svaralternativene
  4. I feltet "Avhenger av" velger du spørsmålet etter fylker
  5. i feltet "Avhengig verdi" skriver du inn fylket der disse kommunene ligger, f.eks. Oppland
  6. Gjenta steg 3-5 for hvert fylke

Grunnen til at du må legge til et sideskift før spørsmålet som avhenger av svaret på forrige spørsmål er fordi Moodle må få registrert hva du svarte på det første spørsmålet.

Bruk av maler

Du kan lage en feedback som en mal. Denne malen kan så brukes på nytt i et annet kurs. Dette er veldig praktisk om du ønsker å benytte forholdsvis like feedbacker i mange kurs.

Lage en ny mal

For å lagre feedbacken som en mal, må du trykke på "Maler" når du er inne i feedbacken. Det neste du må gjøre er å skrive inn navnet på feedbacken, krysse av for offentlig (om du ønsker at feedbacken skal kunne brukes i andre kurs) og trykke på knappen "Lagre som ny mal". Merk at det bare er brukere med systemrettigheter (administratorer og superbrukere) som kan opprette maler. Dersom andre brukere skal få lov å opprette maler trenger de tillatelsen: "Template editor"

Bruke en mal

Når du går inn i feedbacken må du trykke på "Maler". Så velger du malen du ønsker å importere fra nedtrekksmenyen under "Bruk en mal". Når du har valgt malen, trykker du på knappen "Bruk denne malen" og så vil alle spørsmålene fra malen importeres til feedbacken. Det er fortsatt mulig å legge til nye spørsmål eller endre på de importerte spørsmålene. Det er også mulig å legge til flere maler i samme feedback.

Feedback på forside

Det praktiske med å legge til en feedback på forsiden er at den da kan gjennomføres av ikke-innloggete brukere.

På forsiden kan feedback vises på tre ulike steder, enten i "Hovedmeny"- eller "Tilbakemelding"-blokkene eller i midtfeltet. Tilbakemeldingsblokken viser kun feedbacker som er lagt til i hovedmenyen eller i midtfeltet, det er ikke mulig å legge til feedbacker i denne blokken.