Fil

Filverktøyet brukes for å publisere fil(er) i kurs. For å få tilgang til dette verktøyet må du slå på redigering og deretter legge til ressursen Fil.

Filopplasting

Det enkleste når du skal laste opp en fil, er å benytte "Dra og slipp" direkte inn i vinduet for filopplasting, men dette er avhengig av at nettleseren din ikke er for gammel.

De to øverste ikonene (fil- og mappeikon) til venstre i filopplastingsvinduet, lar deg bruke Moodle filbehandler for å finne eksisterende filer på systemet og organisere filene dine i mapper. Du kan f.eks. laste opp en hel mappestruktur (f.eks. html5 web) hvor alle bilder, tilleggsfiler osv. ligger i undermapper og det er en index.html som angis som hovedfil. Da vil Moodle vise ressursene som en innebygget web rett i kurset.

Filverktøyet støtter også at en laster opp en hel filstruktur (f.eks. et webområde) og angir en hovedfil (f.eks. index.html), noe som åpner for at en legger inn en komplett web-basert visning som er produsert i f.eks. Dreamweaver eller andre webverktøy. Laster du opp en Zip-fil med en hel mengde filer, kan de pakkes ut i Moodle etterpå. En funksjon som sparer mye tid.

Det er mulig å aktivere et filter som begrenser hvilke filtyper som kan lastes opp. Er de på ”Ikke tillatt”-lista, vil de bli utelatt og brukeren får en melding om dette.