Gallup

Aktiviteten Gallup lar brukerne gjøre et enkelt valg. Dette kan være alt fra et enkelt spørsmål til å høre hva slags mat som er ønskelig på et arrangement.

Innstillinger

Innstillingene for Gallup er forholdsvis enkle, og her er en beskrivelse av de viktigste innstillingene:

  • Overskrift til gallupspørsmålet - Også det som står på lenken på kurssiden
  • Beskrivelse - Her bør selve spørsmålet som skal stilles skrives inn
  • Visningsmåte for valgene - Man kan velge mellom loddrett og vannrett visning
  • Tillat uppdatering av valg
  • Begrens antall tillatte valg - Om det skal være en begrensning på hvert valg
  • Valg X - Her skriver du inn alternativet
  • Begrensning X - Her angir du det maksimale antallet som skal få lov til å velge dette alternativet
  • Vis resultater
  • Anonynimtet - Kun aktiv dersom noe annet enn "Ikke vis resultater til brukerne" er valgt
  • Vis kolonnen med "Ikke svart"