Innlevering

Innstillinger

For en innlevering er dette de viktigste innstillingene som trenger en ekstra forklaring. De øvrige innstillingene forklares godt nok med hjelpetekstene som er tilgjengelige på innstillingssiden.

 • Beskrivelse - Dette feltet vises til deltakerne når de åpner innleveringen. Her vil det fote være aktuelt å beskrive oppgaven som skal leveres inn.
 • Siste dato for innlevering - Etter denne datoen vil det ikke lengre være mulig å levere inn oppgaven. Dersom det ikke angis noen dato her vil deltakerne kunne levere inn oppgaver så lenge som mulig. Slike oppgaver vil markeres med at de er levert inn for seint.
 • Innleveringstyper - Online tekst vil si at deltakerne skriver inn tekst direkte i portalen, mens filinnleveringer vil si at de kan laste opp filer. Det er mulig å velge begge eller ingen av disse alternativene.
 • Ordgrense - Gjelder bare for online tekst
 • Varsle karaktergivere om innleveringer - Dersom denne innstillingen aktiveres vil karaktergivere få et varsel om det. Karaktergiveren velger selv hvordan varselset skal mottas i sine egne varslingspreferanser.
 • Karaktersettingsmetode - Her kan du velge mellom "Enkel direkte karaktersetting", "Vurderingsguide" og "Rubrikk". Du kan lese mer om disse valgene lengre ned på siden.
 • Anonym karaktersetting - Dersom denne innstillingen aktiveres vil alle deltakerne være anonyme frem til resultatet publiseres. Etter dette vil anonymiteten forsvinne. Merk at dette gjelder alle deltakerne, ikke bare de som har levert og fått oppgaven vurdert.

 

Bruk av innlevering til oppmøteregistrering

Bruk standinnstillingene, men fjern markeringene for "Fil" og "Online tekst" som fins under punktet "Innleveringstyper". I tillegg bør du bruke en karakterskala som har to valg, f.eks. "Tilstede" og "Ikke tilstede". Du velger karakterskala under punktet "Karakter".

Massenedlasting av innleveringsfiler

Dette er en metode for kommentering og karaktersetting av innleveringer der du laster ned alle innleveringer i en zip-fil, åpner dokumentene og skriver inn kommentarer i de og så laster opp alle filene. Så lenge du har brukt samme filnavn på filene du laster opp, som det var på de da de ble lastet ned vil filene automatisk bli fordelt på de riktige kursdeltakerne.

 1. Pass på at det er krysset av for "Tilbakemeldingsfiler" i innstillingene for innleveringen
 2. Åpne innleveringen og trykk på "Vis/sett karakter på alle innleveringer"
 3. Velg "Last ned alle innsendinger" fra nedtrekksmenyen "Handling for karaktersetting" som vises helt øverst på siden.
 4. Åpne og pakk ut zip-filen med alle innleveringene, skriv kommentarer i hver av innleveringene og lagre de på nytt med samme navn (gjerne i en ny mappe)
 5. Komprimer (zip) mappen med alle innleveringene med kommentarer
 6. Velg "Last opp flere tilbakemeldingsfiler i en zip-fil" fra nedtrekksmenyen "Handling for karaktersetting"