Leksjon

En leksjon er en sidebasert leksjonsvisning med mulighet for spørsmål på sidene, forgreininger til underleksjoner, betingede visninger m.m. Leksjonsverktøyet godtar alle slags multimediaressurser.

Innstillinger

Det er forholdsvis mange innstillinger i leksjonsverktøyet, men heldigvis er det mulig å sette standardinnstillinger for nesten alle på portalnivå slik at det er lite som må passes på når man skal lage nye innstillinger.

De viktigste innstillingene er:

 • Fremdriftsindikator - Om denne aktiveres vil deltakerne se en fremdriftsindikator under forsøket sitt. Bør ikke brukes i ikke-lineære leksjoner og kan også skape problemer for leksjoner med fullførtkrav basert på karakterer da brukere ser at fremdriftsindikatoren viser 100% til tross for at karakteren er for dårlig.
 • Vis innholdsfortegnelsen - Om denne aktiveres vil det vises en innholdsfortegnelse over alle innholdssider
 • Lysbildevisning - Denne bør ikke aktiveres. Den gjør at leksjonssidene vises med en fast høyde og bredde og det er problematisk dersom det blir for mye tekst på en leksjonsside.
 • Vis standard tilbakemelding - Om denne aktiveres vil det vises tilbakemeldinger som "Det var riktig" og "Det var feil" på spørsmål der det ikke er skrevet inn noen annen tilbakemelding.
 • Lenke til neste aktivitet - Her kan du velge en av de andre aktivitene i kurset og det vil lenkes til denne aktiviteten fra avslutningssiden i leksjonen.
 • Studentene kan se over leksjonen - Om denne settes til Ja vil deltakerne få opp et valg om å se over leksjonen når de er på avslutningssiden. De vil da kunne se over hva de har svart på alle spørsmålene i leksjonen.
 • Tilby muligheten til å prøve et spørsmål en gang til - Om denne aktiveres vil deltakerne få opp et valg om de ønsker å gå videre eller forsøke spørsmålet på nytt dersom de svarer feil. Dersom deltakerne velger å gå videre vil de følge hoppet som er satt for det svaralternativet de valgte.
 • Maksimum antall forsøk - Antall ganger en deltaker kan svare på det samme spørsmålet i et leksjonsforsøk.
 • Øvelsesleksjon - Dersom denne settes til Ja vil det ikke beregnes noen karakter for leksjonen.
 • Nytt forsøk tillatt - Om denne settes til Ja kan deltakerne gjennomføre hele leksjonen flere ganger
 • Vurdering av gjentatte forsøk - Her bør det velges "Beste forsøk"

Sidetyper i leksjon

 • Innholdsside – Side for leksjonsinnhold med mulighet for definering av knapper for viderenavigering til andre sider i leksjonen. Brukes også til å lage menysider eller lede brukerne inn i sidegrener og deretter tilbake igjen til menyen.
 • Spørsmålsside – Side for å legge til et spørsmål hvor svaralternativene kan lede til den siden du ønsker. En kan velge mellom:
  • Flervalgsspørmål
  • Kortsvar
  • Numerisk
  • Sant/Usant
  • Stemmer (Ja/Nei)
  • Tekst (Fritekstsvar som må rettes manuelt)
 • Klynge – en funksjon for å vise en enkelt spørsmålsside av mange før leksjonen fortsetter. Dette blir i praksis en mini testbank inni leksjonen hvor brukeren kan få forskjellige spørsmål hver gang leksjonen tas.
 • Avslutning på gren – en funksjon automatisk tar deg tilbake til menysiden som startet leksjonsgrenen

Lage sider i en leksjon

I dette eksempelet vil vi vise hvordan man kan legge til en leksjonsside og deretter en spørsmålsside i en nylig opprettet leksjon.

 1. Etter at du har satt opp innstillingene til leksjonen klikker du på "Lagre og vis"
 2. Du kommer nå til en side med 4 valg. Velg "Legg til en innholdsside"
 3. I feltet "Navn" skriver du inn det som skal være overskriften på siden
 4. I feltet innhold legger du inn innholdet (tekst, bilder, video osv.) som skal vises på innholdssiden
 5. Under "Forgreining 1" skriver du inn "Fortsett" og velger "Neste side" i nedtrekksmenyen for hopp
 6. Klikk på "Lagre endringer"