Ordbok

Innstillinger

Innstillingene i en ordbok er generelt veldig selvforklarende, og standardinnstillingene vil i de fleste tilfeller være ok om du er i tvil. I feltet "Beskrivelse" bør du gjøre deg litt flid siden brukerne vil se det du skriver inn her når de åpner ordboka. I tillegg bør du passe på fullføringskriteriene, det anbefales å ikke bruke noen fullføringskriterier med mindre du ønsker at brukerne skal legge inn nye ord med forklaringer eller kommentere eksisterende oppføringer i ordboka.

Tillatelser

Det kan være aktuelt å hindre kursdeltakere i å opprette nye oppføringer i ordboka. Dette gjør du ved å gå til Administrasjon > Ordbok administrasjon > Tillatelser. Der må du finne "Opprett ny oppføring" (mod/glossary:write) og fjerne de rollene du ikke ønsker skal ha mulighet til å lage nye oppføringer.

Automatiske oppslag

For at ordbokoppføringene skal gi oppslag i teksten må filteret "Auto-linking i ordbok" være slått på. Dette kan både gjøres på kurs eller aktivitetsnivå. Som standard anbefales det å slå det på i kurset, og deaktivere det der du ikke ønsker (f.eks. i quizer) at det skal være ordbokoppslag.

For å aktivere/deaktivere et filter i et kurs må du klikke på tannhjulet øverst til høyre på kurssiden og velge "Filtere". Der vil du se en liste med alle filtre som er aktivert på portalen og om de er aktive i dette kurset eller ikke. Dersom et filter står med statusen "Standard (På)" eller "Standard (Av)" vil det si at det bruker portalinnstillingen for om filteret skal være aktivt eller ikke. Dersom portalinnstillingen endres vil også filterinnstillingen i kurset endres.

For å aktivere/deaktivere et filter i en aktivitet må du åpne aktiviteten og klikke på tannhjulet øverst til høyre og velge "Filtere" og du vil da få opp samme liste som for kurset.

Lage nye ordbokoppføringer

Nye oppføringer lages ved å gå inn i selve ordboka, og trykke på knappen "Lag ny oppføring".

I vinduet for ny oppføring må du skrive inn selve ordet du ønsker å legge til en forklaring på, og forklaringen. I tillegg kan du legge til synonymer som også skal gi oppslag i teksten med samme forklaring. Til slutt kan du velge mellom hvordan oppføringen skal gi oppslag i teksten med tre valg under "Autolenking". Du kan velge mellom:

  • Lag automatisk lenker til denne oppføringen
  • Store og små bokstaver må stemme i denne oppføringen
  • Bare hele ord blir lenket

Eksempel

Vi skal nå vise hvordan man kan lage en oppføring for ordet Bluetooth. Dette gjør vi på følgende måte:

  1. I feltet "Navn" skriver vi inn: Bluetooth
  2. I feltet "Forklaring" skriver vi inn: Bluetooth (Blåtann) er en teknologi som lar ulike enheter kommunisere med hverandre uten fysisk forbindelse. Eksempler på bruksområder er trådløse tastaturer og håndfrisett for mobiltelefon.
  3. I feltet "Synonynm(er)" skriver vi inn: Blåtann
  4. Feltet "Vedlegg" lar vi være å laste opp noen filer i.
  5. Så krysser vi av for alle alternativene under "Autolenking

Nå vil ordene Blåtann og Bluetooth lenke til ordbokoppføringen hver gang disse ordene brukes i teksten. Om det i stedet skrives inn bluetooth eller Blåtannen vil det ikke gi oppslag på grunn av avkrysningen for henholdsvis "Store og små bokstaver må stemme i denne oppføringen" og "Bare hele ord blir lenket". Uten disse to avkrysningene vil også bluetooth og Blåtannen gi automatiske oppslag i teksten.