Prat

Modulen Prat er Moodles chattefunksjon. Denne kan blant annet settes opp til å være åpen på bestemte tidspunkt, og at loggene lagres.

Innstillinger

Følgende innstillinger bør fylles ut:

  • Navnet på dette praterommet - Navnet slik det vises på kurssiden og i praterommet
  • Beskrivelse - Tekst som brukerne ser når de åpner praterommet
  • Neste prat - Neste tidspunkt for når praterommet skal være åpent
  • Gjenta praterunder - Oppdaterer "Neste prat" slik at den gjentas daglig, ukentlig eller aldri og om tidspunktet skal publiseres
  • Lagre gamle praterunder - Om loggene fra tidligere praterunder skal lagres eller ikke
  • Alle kan se tidligere praterunder - Hvem som kan se eventuelt lagrede logger