Quiz

Moodle har et meget kraftig Quizverktøy (Begrepene quiz og prøve brukes med samme betydning), og det er i stadig videreutvikling. Med Moodle Quiz har du fått et verktøy hvor du enkelt kan administrere alle spørsmålene dine og bruke dem om og om igjen i Quizer. Alle spørsmål blir lagret i spørsmålsbanken slik at du får effektiv gjenbruk av spørsmålene dine.

 • Du kan f.eks. lage en spørsmålsbank som er global og dermed tilgjengelig for alle kurs på portalen.
 • Du kan lage en spørsmålsbank som bare er tilgjengelig for en bestemt type kurs.
 • Du kan lage en spørsmålsbank som bare er tilgjengelig for ditt eget kurs

Denne veilederen er bygget opp for å stimulere til slik bruk av testbanker og vil steg for steg ta deg gjennom prosessen med å opprette din første Quiz.

Oppsett

Slik går du fram for å sette opp en quiz:

 1. Gå til kurset ditt, klikk på tannhjulet øverst til høyre og velg "Slå på redigering"
 2. Klikk på «Legg til en ressurs eller en aktivitet» og velg «Quiz» fra valgmenyen.
 3. Gå gjennom quizinnstillingene og klikk på "Lagre" (se detaljert beskrivelse av quizinnstillingene lengre ned)
 4. Legg til spørsmål i quiz (se detaljert beskrivelse lengre ned)

Innstillinger

I en quiz er det veldig mange innstillinger og her har vi forklart de viktigste. Som oftest vil portalen du bruker være satt opp med gode standardinnstillinger og det er derfor som oftest ikke nødvendig å endre på mange av innstillingene. Det er likevel lurt å se over innstillingene i tilfelle noen ikke er satt opp slik du ønsker.

 • Tidtaging: Datovalgene er selvforklarende, men legg spesielt merke til valgene for hva som skal skje når tiden utløper. Standardverdi er at quizen ikke regnes med hvis den leveres for sent.
 • Karakterer: Karakterkategori brukes hvis du har ordnet aktivitetene dine i egne kategorier i karakterboka. Kan velges senere om du har behov for dette. Forsøk tillatt kan settes fra 1-10 eller ubegrenset. Vær spesielt obs på «Resultatet vurderes etter». Hvis du velger gjennomsnittlig karakter vil en bruker aldri kunne få fullt hus i karakterboka om et av forsøkene er dårlig. Mest brukt er nok «Høyeste karakter» eller «Siste forsøk».
 • Utseende: Her bestemmer du presentasjonen av spørsmålene. Du kan velge mellom den rekkefølgen som vises i redigeringsmodus eller tilfeldig rekkefølge på spørsmålene. Her bestemmer du også om spørsmålene skal vises ett og ett eller flere på en side.
 • Quizatferd: Her velger du om svaralternativene skal stokkes innen hvert spørsmål og hvordan spørsmålene skal oppføre seg. Standard er «Utsatt tilbakemelding», hvor brukeren får tilbakemelding når forsøket er avsluttet. «CBM» er en funksjon hvor det legges til et ekstra element: Hvor sikker er du på svaret du har gitt? Vi kommer tilbake til denne avanserte funksjonen senere - som gir Quizen din en ekstra dimensjon siden brukerne da må angi graden av sikkerhet på svarene de avgir. Tilpasningsmodus gir brukeren mulighet til å sjekke svaret med en gang og evt. prøve igjen før de går videre. Du bestemmer her om de skal få trekk ved feil svar eller ikke.
 • Gjennomgå innstillinger: Denne seksjonen kunne godt hett «Resultatpresentasjon». Her bestemmer du hva slags og hvor detaljert tilbakemelding du ønsker brukeren skal få mens forsøket pågår, Rett etter forsøk, Senere - så lenge quizen er åpen og når Quizen er stengt for flere forsøk. Skjermbildet er nærmest selvforklarende og du kan f.eks. gi all mulig tilbakemelding så lenge Quizen brukes til øvingsformål. Når du derimot setter opp en Quiz som eksamen - gis det ikke lenger noen tilbakemelding annet enn f.eks. poeng og om svarene var riktige eller gale.
 • Vis: Denne seksjonen lar deg velge om brukerens profilbilde skal vises sammen med Quizen mens forsøket pågår. Foregår Quizen i et klasserom (hvor læreren vandrer rundt) kan det være en enkel og god sjekk på at elever faktisk fyller ut sin egen Quiz og ikke er logget inn som en annen. Resten av valgene er selvforklarende.
 • Ekstra restriksjoner på forsøkene: Her kan du sette et masterpassord som oppgis når prøva starter. I tillegg kan du angi et nettadresseområde som begrenser pålogginger til å bare tillates fra f.eks. et klasserom. Ventid handler om du skal få brukeren til å lese seg opp mellom forsøkene i stedet for å gjette. Øker alvoret og bidrar til at brukeren stiller så godt forberedt som mulig.
 • Tilbakemelding på testen: Her angir du hvilken tilbakemelding på resultatet som brukeren skal få når forsøket er over. Den meldingen som skrives mellom to verdier vil vises for alle resultater mellom disse to verdiene.
 • Felles modulinnstillinger: Om du bruker gruppestyring i kurset ditt kan du angi gruppeinnstillingene her.
 • Begrens tilgjengelighet: Innstillingene her er selvforklarende og lar deg styre i detalj forutsetningen som skal gjelde for at brukeren skal kunne ta Quizen. Du kan f.eks. angi at Quizen ikke kan tas før en bestemt leksjon er gjennomført med bestått resultat.
 • Aktivitet fullført: Disse innstillingene er viktige når du bruker kursfullføring. Vi anbefaler at du krysser av for både "Trenger karakter" og "Krev ståkarakter".

Legge til spørsmål

Når quizen er opprettet kan du legge til spørsmål. Dette gjør du ved å åpne quizen, klikke på tannhjuelt oppe til høyre og velge "Endre quiz". På siden du kommer til er det en "Legg til"-meny ute til høyre. Når du klikker på "Legg til" åpnes menyen og du kan velge mellom å lage et nytt spørsmål, legge til et spørsmål fra testbanken og hente et tilfeldig spørsmål fra testbanken.

 

NB! Det er ikke mulig å legge til spørsmål etter at noen har gjennomført quizen.

Lage et nytt spørsmål

Om du velger valget om å lage et nytt spørsmål (eller eventuelt lager et spørsmål direkte i spørsmålsbanken) må du først velge en spørsmålstype. I denne guiden viser vi hvordan du kan lage et enkelt flervalgsspørsmål med 2 alternativer, men du kan lese om de øvrige spørsmålstypene ved å velge "Spørsmålstyper" i venstremenyen på denne siden.

Etter at du har valgt å lage et flervalgspørsmål må du fylle ut følgende felt:

 1. Spørsmålsnavn - Vises kun i spørsmålsbanken og deltakerne vil aldri få se dette navnet
 2. Spørsmålstekst - Her legger du inn spørsmålsteksten slik deltakerne skal se den og eventuelle bilder og videoer
 3. Alternativ 1 - Legg inn et av svaralternativene her
 4. Alternativ 2 - Legg inn et av svaralternativene her
 5. Klikk på "Lagre endringer"

I tillegg må du angi hvilket av alternativene som er det riktige. Det gjør du ved å velge 100% fra nedtrekksmenyen for "Karakter" under det riktige alternativet.

Du kan også legge til flere alternativer og skrive inn noen tilbakemeldinger før du klikker på "Lagre"-knappen, men det er ikke obligatorisk. Dersom du ønsker å legge til en generell tilbakemelding som deltakerne skal få uavhengig av alternativet de valgte gjør du det i feltet "Generell tilbakemelding". For å lage en tilbakemelding som bare vises dersom deltakerne velger et bestemt alternativ må du skrive inn tilbakemeldingen i tilbakemeldingsfeltet under det aktuelle alternativet.

Resertifisering i kompetansestyring

Sammendrag

For at brukerne skal få muligheten til å bli resertifisert på portaler som bruker L4 eller L5 Kompetansestyring, må det legges til en aktivitet i kurset som sletter fullførtsporingen for enkelte aktiviteter. Etter at aktivitetens fullførtsporing er slettet, må aktivitetene gjennomføres på nytt med godkjent resultat for å bli sertifisert.

Oppsett

 1. Sett kurset i redigeringsmodus
 2. Legg til ressursen "Resertifisering". Det er først og fremst tilgjengelighetrestriksjoner som er nyttig å sette opp i innstillingene og trykk på "Lagre og vis" når du er ferdig med innstillingene. Se mer om oppsett av tilgjengelighetsrestriksjoner her.
 3. Trykk på knappen "Innstillinger for tilbakestilling
 4. Marker aktiviteter som skal tilbakestilles fra boksen til høyre, og trykk på "Legg til" og så på "Lagre endringer"

Brukeropplevelsen

Når bruker skal resertifisere seg vil han se en lenke i kurset der det står: "Klargjør for resertifisering". Når han trykker der vil han få opp en forklarende tekst og to knapper, en for å bekrefte sletting av fullførtsporing og for å avbryte. Etter at brukeren har bekreftet slettingen av fullførtsporing blir han sendt tilbake til kurssiden, og nå vil hakene mangle på de aktivitene som skal gjennomføres på nytt.

Resette bestemte brukere

Dette er en ny funksjon som er utviklet for NAKOS.

Denne funksjonen lar deg velge et utvalg av kursets deltakere som skal få tilbakestilt fullføringsstatusen sin for aktiviteter i kurset. For å gjøre et utvalg med brukere så åpner du resertifiseringsaktiviteten og klikker på knappen "Reset activities users"/"Tilbakestill deltakere". Deretter markerer du deltakerne som skal tilbakestilles fra boksen til høyre, klikker på "Legg til"-knappen og til slutt på "Tilbakestill"-knappen. Disse deltakerne vil nå ha fått tilbakestilt de aktivitetene på samme måte som om de hadde gjort det selv.