SCORM

SCORM-standarden er definert av Advanced Distributed Learning (ADL) http://www.adlnet.org/ SCORM nevnes ofte i sammenheng med AICC. Dette er fordi AICC kom først og siden ble utvidet med en "Shareable Content Object Reference Model" som for enkelthets skyld kalles SCORM. SCORM kom først i versjon 1.0 som siden med feilrettinger ble til versjon 1.1. SCORM 1.2 er i dag mest vanlig og støttes i Moodle, som er den aller mest benyttede av innholdsprodusentene som benytter denne standarden. SCORM 1.3 (Kalles oftest SCORM 2004) er i liten grad utbredt og ser nå ut til å bli parkert til fordel for neste steg: SCORM xAPI, (Kalles ofte Experience API) og er et mye mer avansert format som ennå er i en tidlig fase. Norsk SCORM-wiki: http://no.wikipedia.org/wiki/SCORM

Moodle har derfor valgt å holde fast på SCORM 1.2 og LTI (Learning Tool Interoperability) og avventer at xAPI skal bli ferdig definert og en mer "moden" standard.

Hva gjør så SCORM 1.2?

  • SCORM-pakker kan produseres uavhengig av LMS-et som skal benyttes.
  • SCORM-pakker kan flyttes fra LMS til LMS uten problemer.
  • SCORM-pakker kan settes til å spore brukeren og rapportere tilbake poengscore, grad av fullføring, tidsforbruk og mellomlagre brukerinformasjon mellom hver læringsøkt. Denne informasjonen brukes så av Moodle til å avgjøre om aktiviteten skal ansees som fullført med godt nok resultat.
  • Kurs produsert i denne standarden inneholder ofte mye mer avansert interaksjon og spesielle funksjoner du tidligere ikke så lett fikk til i et LMS. Dette endres nå raskt, slik at det SCORM-kurs tidligere var best på interaksjonsmessig, nå kan løses rett i Moodle. Dette senker produksjons- og vedlikeholdskostnadene vesentlig.


Du kan lese alle SCORM-spesifikasjonene her: http://scorm.com/scorm-explained/technical-scorm/run-time/run-time-reference/

Oppsett/Innstillinger

SCORM lar en kursutvikler importere en SCORM-pakke som en del av kurset. I SCORM-innstillingene angis hvordan SCORM-pakken skal oppføre seg i Moodle og hva/hvordan sporingen skal foregå.

For å legge til en SCORM-pakke i et kurs kan du enten slå på redigering og dra SCORM-filen inn på kurssiden. Du vil da få et valg om hva du skal gjøre og du skal velge SCORM-alternativet. Når dette er gjort bør du sjekke innstillingene for SCORM-pakken.

Alternativt kan du legge til SCORM-pakken som en vanlig aktivitet. Du vil da komme til innstillingssiden for SCORM-pakken med en gang og der bør du i første rekke sjekke følgende innstillinger:

  • Navn - Her må du skrive inn SCORM-pakkens navn slik det skal vises på kurssiden
  • Beskrivelse - Teksten du skriver inn her vil vises for deltakerne før SCORM-pakken åpnes (litt avhengig av andre innstillinger)
  • Pakkefil - Her skal du laste opp zip-filen med SCORM-pakken.

Fullførtsporing

Når du legger til en SCORM-pakke bør du sjekke hvordan den rapporterer fullførtdata. For å sjekke dette må du selv gå gjennom SCORM-pakken med en vanlig studentbruker. I Moodle kan du velge mellom å akseptere enten en fullført- eller godkjent-status, eventuelt selv definere en poenggrense for fullført dersom SCORM-pakken sender med en poengsum.