Undersøkelse

Undersøkelsesmodulen tilbyr flere verifiserte undersøkelsesinstrumenter som som er nyttige i prosessen med å vurdere og stimulere til læring i læringsmiljøer på nett. Læreren kan bruke dem til å samle data om kursdeltakerne for å lære mer om klassen og reflektere over egen undervisning.

Vær oppmerksom på at disse undersøkelseverktøyene inneholder fastsatte spørsmål. Lærere som ønsker å lage egne undersøkelser bør bruke Feedbackmodulen.