Workshop

I denne aktiviteten skal brukerne levere inn noe og vurdere det andre brukere har levert inn.

Enkelt oppsett av Workshop

Denne modulen har veldig mange innstillinger. Det er ikke nødvendig å bruke alle sammen, og i denne guiden vil du bare bli vist de mest nødvendige sånn at du kan sette opp en workshop. Når du er kjent med basisfunksjonene kan du prøve deg på mer avanserte oppsett.

  1. Legg til en Workshop-aktivitet i kurset og gå til innstillingene for workshopen
  2. Gi workshopen et passende navn og en beskrivelse som beskriver oppgaven for brukerne
  3. Klikk på "Lagre og vis"

Du vil nå få opp instruktørsiden for workshopen. Denne er delt opp i ulike faser:

  • Oppsettsfase - I denne fasen setter kursprodusenten opp workshopen
  • Innleveringsfase - I denne fasen skal brukerne levere inn oppgavene sine
  • Vurderingsfase - I denne fasen skal brukerne vurdere egen og/eller andres innlevering
  • Karakterevalueringsfase - I denne fasen beregner Moodle karakterene, og læreren kan eventuelt overstyre karakterer.
  • Stengt - Karakterene eksporteres til karakterboka

For hver fase vil det markeres hvilke oppgaver som skal gjøres. Du trenger altså bare klikke på hver enkelt oppgave og du vil bli tatt til stedet der denne skal utføres. Når en oppgave er utført markeres den med grønn hake i oversikten.  Totalt sett får du veldig mye hjelp gjennom brukergrensesnittet for hva som skal gjøres og dette gjør at det er enkelt å komme i gang med å bruke Workshop.