ADFS Single Sign On (SSO) til en portal med ID-porten autentisering

Disse sidene tar for seg hvordan ADFS Single Sign On (SSO) til portaler som DIFI sin Virksomhetsplattformen fungerer og alternative konfigurasjoner for dette.