Produksjonssetting og akseptanse

For at vi skal si oss ferdige med ADFS SSO må løsningen godkjennes. For alle scenarioene over følges samme prosedyre:

(DIFI som eksempel)

  • Vi kobler fra LAB til PROD: https://virksomhetsplattformen.difi.no og kunden tester med minst fem brukere.
  • Kunden gir tilbakemelding om ok.
  • eFaktor oversender akseptanseskjema for signering
  • eFaktor mottar signert akseptanse fra kunden og vi er ferdige.
  • Hvis ikke kunden signerer dokumentet innen en uke, rutes ADFS SSO tilbake til LAB, siden det tydeligvis er noe som gjør at kunden ikke signerer. Problemet løses og akseptanse fullføres.