Gjenoppretting

Gjenoppretting av kurs

Det er mulig å gjenopprette kurs både fra portalens forside, kategorisider og kursider dersom du har rettigheter til det. For å gjenopprette kurs fra portalens forside eller kategorisider må du ha superbrukertilgang i den konteksten, mens du bare trenger å ha redigeringsrettigheter i kurset for å gjenopprette fra en kursside.

For å gjenopprette et kurs må du klikke på tannhjulet øverst til høyre på siden og velge "Gjenopprett". Dersom portalen benytter et eldre design der dette ikke er mulig må du gå til

Administrasjon > Kursadministrasjon > Gjenoppretting.

Du kan enten bruke en av sikkerhetskopiene som er lagret på siden du kommer til, eller du kan laste opp en fil ved å dra inn i filfeltet. Når du trykker på knappen "Gjenoppretting" starter en prosess som går over 4 sider:

  1. På første side ser du bare en oppsummering av hva sikkerhetskopien inneholder.
  2. Her har du tre valg, du kan enten gjenopprette det som et nytt kurs, gjenopprette det i dette kurset eller gjenopprette det i et eksisterende kurs. Det midterste valget er bare aktuelt om du går inn i gjenopprettingsprosessen fra et kurs. Ellers er valgene her ganske selvforklarende, og det viktige er at du trykker på "Fortsett"-knappen under det valget du har gjort. Dvs at om du skal gjenopprette det som et nytt kurs, så skal du trykke på den øverste "Fortsett"-knappen, og om du skal gjenopprette det i et eksisterende kurs skal du trykke på den nederste.
  3. Tredje side i gjenopprettingsprosessen er lik den første i sikkerhetskopieringsprosessen. Husk at om du inkluderer brukere så vil bare brukere som allerede er registrert på portalen bli med. Merk at ordbokoppføringer, foruminnlegg, gjennomførte quizforsøk og annen deltakeraktivitet bare blir med om du inkluderer brukerdata.
  4. På fjerde side skal du markere hvilke aktiviteter som skal være med i det gjenopprettede kurset. Sørg for at aktivitene som skal være med er krysset av. I de to tekstfeltene øverst skal du angi kursets navn og kortnavn. Pass på at kortnavnet blir unikt i forhold til eksisterende kurs på portalen.

Gjenoppretting av aktivitet

Også her vil fremgangsmåten være noenlunde lik den for gjenoppretting av kurs. Først må du sørge for at kurset aktiviteten skal ligge i, er opprettet. Deretter må du være inne på forsiden (eller en kursside) og klikke på tannhjulet øverst til høyre og velge "Gjenopprett". Alternativt gå til Administrasjon > Forside innstillinger > Gjenoppretting. Last opp sikkerhetskopifilen av aktiviteten i filvinduet og trykk på "Neste". På neste side må du velge hvilket kurs aktiviteten skal gjenopprettes i. Bruk søkefeltet dersom du ikke ser kurset i listen som vises. Deretter er prosedyren helt lik den for gjenoppretting av kurs.

NB! Vær obs på at det kan være problemer med å gjenopprette Quizer som benytter seg av spørsmål som er lagt på globalt nivå i testbanken innenfor samme portal.