Gruppestyring i Moodle

Gruppestyring i Moodle foregår på tre nivåer, og under tre forskjellige navn:

  1. Brukergrupper/cohorts: Brukes i første rekke til å melde en gruppe brukere til ett eller flere kurs.
  2. Grupper: Brukes til å skille kursdeltakere fra hverandre i lister og rapporter inne i et kurs.
  3. Tilgangsgrupper: Brukes for å gi medlemmer av en eller flere grupper tilgang til aktiviteter i et kurs.