Innmeldingsmetoder

Brukere får tilgang til et kurs via en innmeldingsmetode. I Moodle er det flere ulike innmeldingsmetoder å velge mellom. F.eks. kan et kurs kreve manuell påmelding fra en administrator eller at brukerne selv må melde på seg selv. 

Aktivere en innmeldingsmetode i kurs

For å se aktiverte innmeldingsmetoder I et kurs åpner du venstremenyen og velger "Deltagere". Klikk på tannhjulet oppe til høyre og velg "Innmeldingsmetoder". Du vil nå se en liste med innmeldingsmetodene som er lagt til i kurset. Innmeldingsmetodene som er "grået ut" er deaktiverte og de som ikke er "grået ut" er aktiverte.Trykk på "øye"-ikonet i redigeringskolonnen bak en innmeldingsmetoden for å aktivere den og trykk på tannhjulet for å endre på innstillingene for innmeldingsmetoden.

Legge til en innmeldingsmetode i kurs

Du legger til en innmeldingsmetode i et kurs fra samme side som du aktiverer innmeldingsmetoder. Nederst på den siden er det en nedtrekksmeny for "Legge til metode" og om du velger noe derfra blir du sendt til innstillingssiden for metoden. Du må deretter gå gjennom innstillingene og når du klikker på "Legge til metode" blir innmeldingsmetoden lagt til i kurset.

Merk at enkelte innmeldingsmetoder som f.eks. egenpåmelding, kurs metalenke og synkronisering med cohorter kan legges til flere ganger i samme kurs, mens andre metoder som f.eks. manuell påmelding og gjestetilgang bare kan legges til en gang.

Aktivere innmeldingsmetoder på portalnivå

Moodle støtter mange ulike innmeldingsmetoder og normalt er bare noen få aktivert på portalnivå. Kun innmeldingsmetoder som er aktivert på portalnivå kan benyttes i kurs.

For å aktivere eller deaktivere en innmeldingsmetode på portalnivå må du åpne venstremenyen og velge "Portalen". På neste side må du åpne fanen "Moduler" og velge "Administrer innmeldinger". Du vil nå få opp en liste med alle innmeldingsmetoder som er installert på portalen. De som er aktivert vises i svart, mens de deaktiverte vises i grått. For å aktivere en innmeldingsmetode må du trykke på "øye"-ikonet bak innmeldingsmetoden. Dersom du klikker på "Innstillinger" bak en innmeldingsmetode kan du også endre på standardinnstillingene for metoden.