Karakterboka

I karakterboka vises alle brukernes karakterer i kurset. Den har forskjellige visningsmoduser og det er flere innstillinger som avgjør utseendet på den.

Visning

 • Karakterbok - Her ser du alle karakterer for alle brukere i faget. Har støtte for gruppevisning.
 • Karakterhistorie - Her ser alle endringer i karakterer for alle aktiviteter og brukere i kurset
 • Læringsmålrapport -
 • Oversiktsrapport - Denne viser karakter for alle kurs en bruker er meldt inn i. Om du ønsker at et kurs ikke skal vises i oversiktsrapporten må du fjerne rettigheten "Vis egne karakterer" for studenter i det kurset.
 • Enkeltvisning - Viser alle karakterer en enkelt bruker har fått i kurset. Har funksjon for overstyring og ekskludering av enkelte karakterer.
 • Brukerrapport - Dette er det brukeren ser når karakterboka åpnes. Viser alle karakterer brukeren har fått i kurset. Læreren i kurset kan velge mellom å se enkeltbrukere eller alle samlet på en side.

Oppsett

Denne fanen lar deg bestemme oppsettet og innstillingene for karakterboka. Den består av tre underfaner; "Karakterbokoppsett", "Innstillinger for kurskarakterer" og "Innstillinger: Karakterbok"

Karakterbokoppsett

Når du er inne i denne fanen kan du flytte på karakterelementene i karakterboka, samt opprette nye karakterelementer og karakterkategorier. Du kan også endre på innstillingene for hvert karakterelement.

Innstillinger for kurskarakterer

Generelt handler disse innstillingene om hva deltakerne skal se i karakterboka. De fleste innstillingene er ganske selvforklarende og hjelpetekstene gir en utfyllende forklaring der dette trengs. Dersom du gjør en endring her bør du alltid sjekke karakterboka etterpå for å være sikker på at endringen ble slik du ønsket.

 • Beregningsposisjon
 • Maks og minimumskarakter brukt i beregninger
 • Type karaktervisning
 • Gjennomgående antall desimaler
 • Vis rangering
 • Skjule totaler dersom de inneholder skjulte elementer?
 • Vis rangering
 • Vis prosent
 • Vis karakterer
 • Vis tilbakemelding
 • Vis vektinger
 • Vis gjennomsnitt - Om gjennomsnittet skal være synlig for studentene
 • Vis bokstavkarakterer
 • Vis bidraget til kurstotalen
 • Vis spekter
 • Antall desimaler for utvalget
 • Vis skjulte elementer
 • Skjule totaler dersom de inneholder skjulte elementer? - Om denne aktiveres vil totalkarakteren i et kurs bli skjult om den inneholder et skjult element

Innstillinger: Karakterbok

Standardinnstillingene her settes på portalnivå. Oppdatering av standardinnstillingene vil også oppdatere visninger i alle kurs så lenge det ikke er gjort manuelle overstyringer fra før i disse kursene.

 • Vis beregninger - Når aktivert, vises et kalkulatorikon ved hvert karakterelement og kategori når redigering er slått.
 • Vis/skjul ikoner - Når aktivert, vises et skjul/vis ikon ved siden av hvert karakterelement når redigering er slått på.
 • Vis kolonnegjennomsnitt - Når aktivert, vises gjennomsnittet for hvert karakterelement i en ekstra rad i karakterboka.
 • Vis låser - Når aktivert og redigering er slått på vil det vises et lås-ikon for hvert element. Låste elementer vil ikke få karakterene sine automatisk oppdatert.
 • Vis brukerens profilbilde - Når aktivert vises brukerens profilbilde i karakterboka
 • Vis aktivitetsikoner - Når aktivert vises aktivitetsikonene sammen med aktivitetsnavnene i karakterboka
 • Vis områder - Når aktivert legges til til en ekstra rad som viser maksimum- og minimumskarakterene for hvert element
 • Vis karakteranalyseikonet - Når aktivert vises et analyseikon som lenker til en side med mer informasjon om karakteren. Ikonet vises bare for de aktivitetstypene som støtter dette
 • Område visningstype - Om område skal vises som virkelig karakter, bokstaver, prosent eller om det skal arves fra aktivitetens innstillnger
 • Visning av desimaler for område - Antall desimaler som skal vises i område
 • Visningstype for kolonnegjennomsnitt - Om kolonnegjennomsnittet skal vises som virkelig karakter, bokstaver, prosent eller om det skal arves fra aktivitetens innstillnger
 • Desimaler i kolonnegjennomsnitt - Antall desimaler som skal vises i kolonnegjennomsnittet
 • Karakterer valgt for kolonnegjennomsnitt - Om tomme karakterer skal inkluderes i utregningen av kolonnegjennomsnitt
 • Vis antall karakterer i kolonnegjennomsnitt - Om antall karakter brukt i beregningen av kolonnegjennomsnitt skal vises
 • Hurtig karaktersetting - Om hurtig karaktersetting skal være tilgjengelig
 • Vis hurtig tilbakemelding - Gjør det mulig å kommentere hver karakter i karakterboka når redigering er slått på
 • Studenter per side - antall studenter som skal vises på hver side i karakterbok
 • Vis kun aktive påmeldinger - Når aktivert vil bare studenter med en aktiv påmelding vises i karakterboka.
 • Beregningsposisjon - Om gjennomsnittskarakterene skal vises først eller bakerst i karakterboka
 • Slå på Ajax - Aktivering av Ajax kan forenkle en del operasjoner. Krever at Javascript er slått på og at nettleseren støtter det.

Skalaer

I denne fanen vil du se alle tilgjengelige karakterskalaer og du har også muligheten til å lage en egen karakterskala. Klikk her for å lese mer om dette

Bokstaver

I denne fanen ser du prosentgrensene for de ulike bokstavkarakterene. I utgangspunktet vises standardpoenggrensene, men disse kan overstyres fra fanen "Rediger". Dersom grensene ikke overstyres vil en endring av grensene på portalnivå påvirke grensene i kurset.

Hent

Fra denne fanen kan du laste opp karakterer fra ulike filtyper

Eksporter

Fra denne fanen kan du laste ned innholdet fra karakterboka. Først må du velge format og deretter må du velge hvilke karakterelementer og hvilken gruppe som skal være med i eksporten.

En ting karakterbokeksport kan brukes til er å laste ned en deltakerliste. Da velger du rett og slett å ikke inkludere noen karakterelementer i eksporten slik at du står igjen med en ren deltakerliste.

Brukerprofilfeltene som blir med i en slik eksport bestemmes på portalnivå ved å åpne venstremenyen, velge "Portalen", åpne fanen "Karakterbok" og velge "Generelt". På den siden vil du finne innstillingen "Brukeres profilfelt for karaktereksport" som er et fritekstfelt der du angir hvilke profilfelt som skal inkluderes.