Kursinnstillinger

Denne siden vil vise alle kursinnstillingene. Disse innstillingene kan entes settes ved kursopprettelsen eller endres når som helst.

Generelt

 • Fullt navn - Kursets navn slik det vises de fleste steder på portalen
 • Kursets kortnavn - Kursets navn slik det vises i brødsmuleteksten og noen andre steder. Med mindre kursnavnet er veldig langt kan dette være det samme som kursnavnet
 • Studiekategori - Kurskategorien som kurset legges i. Det er vanligvis enklest å endre kurskategori via dette valget om det bare er ett kurs som skal flyttes
 • Synlig - Om dette valget settes til "Nei" vil ikke kurset være tilgjengelig for kursdeltakere. Det har ingenting å si om de er påmeldt kurset eller ikke
 • Dato for studiestart - Dette bestemmer den første dagen i uke 1 i ukeformatet. Ellers ingen funksjon
 • Kurs IDnummer - Her kan du skrive inn et IDnummer for å gjøre det enklere å søke opp kurset i kurskatalogen

Beskrivelse

 • Kurssammendrag - Det som skrives her vil synes i kurskatalogen og på påmeldingssiden. Det bør derfor skrives noe om kursets innhold, målgruppe og annen informasjon som er nødvendig før påmelding.
 • Kursoversiktsfiler - Her kan du legge til et bilde som vises sammen med kurssammendraget i kurskatalogen. Anbefalt størrelse på bildet er: 360x200 piksler

Kursformat

 • Format - Her velger du kursformatet, noe som vil påvirke innhold og organisering av kurssiden. Anbefalt er "Emneformat" siden dette dekker de fleste behov. Som standard kan du velge mellom:

   

  • Emneformat - Kurssiden deles opp i emneseksjoner
  • Ukefomat - Kurssiden deles opp i ukeseksjoner, med den første uka startende på kursets startsdato. Eneste orskjell på ukeseksjoner og emneseksjoner er standard seksjonsoverskrifter
  • Sosialt format - Kurset består av ett forum
  • Singel aktivitetsformat - Kun en enkelt aktivitet vises på kurssiden

   

 • Antall uker/emner - Antall seksjoner i kurset dersom kursformatet er "Emneformat" eller "Ukeformat". Dette kan også endres med + og - knappene på selve kurssiden.
 • Skjulte seksjoner - Om skjulte seksjoner skal være helt usynlige, eller om de skal synes, men være utilgjengelige for kursdeltakerne
 • Kurslayout - Her bestemmer du om seksjonen skal vises utvidet ("Vis alle amnene på en side") på kursets hovedside, eller om man bare skal se seksjonsnavnet og sammendraget ("Vis ett emne per side").

Utseende

 • Tving utseende - Her kan du bytte ut designet for kurssiden til et annet enn portalens design. Anbefalelt innstilling er "Ikke tving"
 • Tving språk - Om menyene i kurset kun skal være tilgjengelig på ett språk. Innholdet vil uansett bare være tilgjengelig på språket det er laget i.
 • Antall nyheter som skal vises - Antall nyheter som vises i blokken "Siste nyheter". Om denne settes til "0", vil ikke oppslagstavla opprettes i kurset
 • Vis karakterbok til studentene - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke brukerne få se en oversikt over egne karakterer i karakterboka
 • Vis aktivitetsrapport - Skal settes til "Ja" slik at deltakerne har tilgang til hva som logges av egen aktivitet. Lærere har alltid tilgang til disse rapportene

Filer og opplastinger

 • Maksimum opplastingsstørrelse - Største filstørrelse som kan lastes opp i kurset. Maksimumsstørrelsen settes av en administrator på portalnivå og størrelsen kan ytterligere begrenses i hver enkelt aktivitet

Fullførtsporing

 • Aktiver fremdriftssporing - Om kurset skal benytte seg av fullførtsporing.

Gjestetilgang

 • Tillat gjestetilgang - Om denne settes til "Ja", vil innmeldingsmetoden "Gjestetilgang" aktiveres i kurset. Dette gjør at brukere kan se kurset og gjennomføre de fleste aktiviteter uten å være påmeldt. NB! Det som gjestene gjør i kurset vil ikke lagres, og eventuelt gjennomførte aktiviteter på gjennomføres på nytt.
 • Passord - Her kan du skrive inn et passord for gjestetilgangen

Grupper

 • Gruppemodus - Her kan du velge mellom følgende 3 alternativer:
  • Ingen grupper - Det er ikke grupper i dette kurset, alle er en del av samme fellesskap
  • Synlige grupper - Deltakerne er en del av en gruppe, men kan samtidig se deltakerne i andre grupper
  • Separate grupper - Deltakerne i en gruppe kan bare se andre deltakere i sin gruppe
 • Tving gruppemodus - Dersom aktivert vil kursets gruppemodus gjelde for alle aktiviteter i kurset
 • Standard tilgangsgruppe - Tilgangsgruppen som er standard for aktiviteter i dette kurset. Kan endre i hver enkelt aktivitet

Gi rolle nytt navn

Her kan du endre navn på rollene slik at de har et annet navn i kurset enn på portalen. Bare skriv det navnet du ønsker å endre til i tekstfeltet bak rollenavnet. Et eksempel kan være å endre "Lærer uten editor-rettigheter" til "Instruktør"

Enkelt kursbevis

Sammendrag

Denne modulen lar en administrator selv sette opp et kursbevis basert på en bildefil og teksteditoren. Dette gjør det enkelt å utforme kursbeviset slik man ønsker, men det kan være uguntsig dersom du ønsker å bruke det samme kursbeviset i flere kurs siden du må sette det opp på nytt hver gang. Dette kan løses ved å benytte seg av en sikkerhetskopi av kursbevisaktiviteten eller kopiering av HTML-koden som brukes for tekst på kursbeviset.

Oppsett

Her er det en forklaring på feltene som må eller bør fylles i aktivitetsinnstillingene og som trenger en forklaring:

 • Kursbevisnavn: Her fyller du ut navnet på kursbevisets slik du ønsker det skal vises på kursets hovedside. F.eks. "Hent kursbeviset ditt her"
 • Beskrivelse: Her fyller du inn den teksten du ønsker at brukerne skal få se når de åpner aktiviteten.
 • Kursbevisets bildefil: Her laster du opp en bildefil som skal brukes som bakgrunn på kursbeviset.
 • Kursbevistekst: Her skriver du inn den teksten som skal være på kursbeviset. Det er mulig å hente ut informasjon fra brukerprofiler og kursdata, det er en lister over slike felt i hjelpestrengen.
 • Kursbevisbredde: Her skriver du inn bredde for kursbeviset. Vanligvis vil dette være 210 (stående A4) eller 297 (liggende A4)
 • Kursbevishøyde: Her skriver du inn høyde for kursbeviset. Vanligvis vil dette være 297 (stående A4) eller 210 (liggende A4)
 • Horisontal posisjon for tekst: Her skriver du inn den venstre margen som skal benyttes for teksten på kursbeivset. Dersom du ønsker å midtstille teksten (via teksteditoren) anbefales det å ikke bruke noen marg
 • Vertikal posisjon for tekst: Her skriver du inn avstanden (i millimeter) fra toppen av kursbeviset og ned til der teksten begynner. En passende verdi kan være 50.

De resterende kursinnstillingene som det kan være aktuelt å fylle ut er Tilgjengelighetsrestriksjoner (se instrukser for det her), Aktvitet fullført og Felles modulinnstillinger. Dette er dog standardvalg som gjelder for alle aktiviteter og disse er forholdsvis enkle å benytte seg av.

Gjenopprette fra mal

For at alle kursbevis skal se noenlunde like ut, så er det mulig å bruke en mal som gjenopprettes i hvert kurs der det skal være et kursbevis. Se fremgangsmåten under for hvordan man gjør dette:

 1. Når du er inne på kurssiden går du til Administrasjon > Kursadministrasjon > Gjenoppretting
 2. Last opp sikkerhetskopien av kursbeviset i filopplastingsfeltet og trykk på knappen "Gjenoppretting"
 3. Se over at detaljene er korrekte og trykk på "Fortsett"
 4. Velg riktig kurs å gjenopprette filen inn i og trykk på "Fortsett"
 5. Sjekk at innstillingene på neste side er OK, og trykk på "Neste"
 6. Sjekk at du gjenoppretter riktig aktivitet og trykk på "Neste"
 7. Sjekk at innstillingene på neste side er OK på nytt, og trykk på "Utfør gjenopprettingen"

Kopiering av HTML-kode

Et alternativ til gjenoppretting fra mal er å kopiere HTML-koden for feltet "Kursbevistekst" og lime dette inn i nye kursbevis. De resterende feltene må da fylles ut som vanlig. Du finner et forslag til HTML-kode på din bedrifts område på wikien.