Tilgjengelighetsrestriksjoner

Begrensing av tilgjengelighet gjøres for å sikre at deltakerne har gjennomført enkelte aktiviteter før de får komme videre i kurset. Det vanligste er å sette slike begrensninger i kursbeviset for å hindre at kursdeltakerne kan ta ut kursbeviset uten å ha gjennomført kurset. Tilgjengelighetsbegrensningen settes i aktivitetsinnstillingene i undermenyen "Begrens tilgjengelighet".

 

Ulike tilgjengelighetsrestriksjoner

For å legge til en tilgjengelighetsrestriksjon må du være inne på siden for innstillinger i aktiviteten, f.eks. i en quiz. Åpne menyen "Begrens tilgjengelighet" og trykk på knappen "Legg til restriksjoner". Du vil nå kunne velge mellom følgende restriksjonstypper:

  • Aktivitet fullført
  • Dato
  • Karakter
  • Gruppe
  • Brukerprofil
  • Restriksjonssett

Merk at du kan legge til så mange av disse restriksjonene som du ønsker, f.eks. kan du i en aktivitet sette krav om to aktiviteter skal være fullført, brukeren må ha en spesiell verdi i brukerprofilen, og man har oppnådd en viss karakter i en av to aktiviteter.

Aktivitet fullført

For at dette valget skal være synlig må fullførtsporing være slått på i kurset, og minst en annen aktivitet må ha en fullførtbetingelse (manuell eller automatisk). Du bestemmer hvilken aktivitet som du stller en betingelse til fra nedtrekksmenyen "Aktivitet fullført". Merk at aktiviteten må ha en fullførtbetingelse for å dukke opp i nedtrekksmenyen.

Du kan velge mellom følgende fullførtkrav:

  • Må merkes som fullført: Dette krever at aktiviteten er merket som fullført
  • Må ikke være merket som fullført: Dette krever at aktiviteten ikke er merket som fullført
  • Må være fullført med godkjent karakter: Dette krever at aktiviteten er merket som fullført med grønn hake, og at man har oppnådd en score som er over kravet til ståkarakter. Merk at det må settes en ståkarakter som er ulik minimumskarakteren for at dette skal fungere.
  • Må være fullført med underkjent karakter: Dette betyr at aktiviteten må være registrert som fullført med rødt kryss og at karakteren er under kravet til ståkarakter.

NB! Valgene med godkjent/underkjent karakter fungerer bare dersom aktiviteten har fullførtbetingelsen "Trenger karakter"

Her er det mest naturlig å bruke et av valgene "Må merkes som fullført" og "Må være fullført med godkjent karakter"

Dato

Denne funksjonaliteten er litt lite logisk oppbygd, og det er vanligvis bedre å bruke de datoinnstillingene som fins lengre opp i aktivitetsinnstillingene. Guiden er med likevel om du ønsker å bruke datobetingelsene i et restriksjonssett. Det er to felt som må fylles ut. Det ene er datofeltet der du setter dato og tidspunkt ved hjelp av alle nedtrekksmenyene. Det andre er nedtrekksmenyen "Må/må ikke" som er over datofeltet. Her vil "Må" bety tilgjengelig etter datoen som er satt, og "Må ikke" betyr at det bare er tilgjengelig før datoen som er satt.

NB! Dersom en aktivitet settes opp med en tilgjengelighetsrestriksjon basert på dato som siste restriksjon vil det ofte oppstå en formateringsfeil som gjør at all tekst under aktiviteten blir vist som fet tekst.

Karakter

Her kan du sette et karakterkrav fra en tidligere aktivitet. Du kan både angi en makskarakter og en minimumskarakter. Det mest vanlige er å kun fylle ut en minimumskarakter. Velg aktiviteten fra nedtrekksmenyen (Merk at det kun er aktiviteter som kan gi karakter som dukker opp her) og sett inn minimums- og maksimumkarakter i prosent i de to neste feltene.

Brukerprofil

Her kan man sette et krav til innholdet i et av feltene i kursdeltakerens brukerprofil. Du kan velge mellom følgende standardfelt: adresse, AIM ID, avdeling, epostadresse, fornavn, etternavn, ICQ nummer, ID nummer, institusjon, land, mobiltelefon, MSN-ID, nettside, Skype-ID, sted, telefon, Yahoo-ID og alle spesialfelt laget spesielt for din portal. I tillegg kan du legge til om kravet skal være eksakt likt, inneholde eller ikke inneholde (og flere andre alternativer) det som er brukerens profilfelt.

Gruppe

Her kan du sette et krav om at deltakeren enten må tilhøre en spesifikk gruppe eller bare at deltakeren må tilhøre en av gruppene. Valget er kun synlig dersom det er lagt til grupper i kurset.

Restriksjonssett

Her kan man koble sammen flere restriksjoner ved hjelp av de logiske operatorene "og" og "eller". Ved Bruk av "og" må alle restriksjonene i settet oppfylles, men ved bruk av eller må en av restriksjonene oppfylles. Man kan velge mellom alle restriksjonsvalgene, Aktivitet fullført, Dato, Karakter, Brukerprofil og Restriksjonssett. Merk at man altså kan lage et restriksjonssett innen restriksjonssettet.

Generelt er det bare nødvendig å bruke og dersom du ønsker å lage ett retriksjonssett innen restriksjonssettet. Ellers er det enklere å bare legge til restriksjonene på vanlig måte. Restriksjonssettet er forholdsvis avansert, og vi vil bare vise ett enkelt eksempel. Det vil likevel være greit å sette opp for de som har litt erfaring med logiske operatorer.