Rapporter

Kun brukere som er registrert med et arbeidssted og en jobbrolle vil bli vist i disse rapportene. Hvis du ser et misforhold mellom fullførtoversikten i et kurs og i kursrapporter fra org-strukturen er det svært ofte mangler i brukerprofiler som er årsaken. Sjekk derfor om dine medarbeidere har lagt inn korrekt arbeidssted.

Arbeidsstedsrapport

Fra denne menyen har du to valg:

  • Status for sertifiseringer - viser alle medarbeider på et arbeidssted som skal ha den oppgitte sertifiseringer. I rapporten vil du få se status for alle kurs som inngår i sertifiseringen.
  • Status alle medarbeidere - viser alle medarbeider på et arbeidssted og status på alle kurs i deres sertifiseringer. Rapporten viser også status for kurs som ikke inngår i en sertifisering.

Godkjenningsrapporter

Disse rapportene er at de viser status på 1 godkjenning for 1 eller flere jobbroller. Kun jobbroller som er knyttet til sertifiseringn vil vises.

Rapportene er videre delt opp i nivåer, og her er hva som vises i hver av dem:

  • Nivå 0 - viser antall medarbeidere med hver status for hvert kurs i hver godkjenning for alle arbeidsteder i valgt fylke
  • Nivå 1 - viser antall medarbeidere med hver status for hvert kurs i hver godkjenning for alle arbeidsteder i valgt kommune
  • Nivå 2 - viser antall medarbeidere med hver status for hvert kurs i hver godkjenning for alle arbeidsteder i valgt sektor
  • Nivå 3 - viser status i alle kurs for hver medarbeider.

Kursrapporter

Disse rapportene er at de viser status på 1 kurs for 1 eller flere jobbroller. Rapporten er ellers lik godkjenningsrapportene og du kan velge å ta ut rapporter på de samme nivåene