Mikrolæring

Mikrolæring er en kampanjemodul for automatisk utsending av læringsinnhold (oppgaver) til alle påmeldte brukere. En slik oppgave består av en epost med tekst og lenke til aktiviteter som skal gjennomføres, og den blir sendt ut basert på visse kriterier.

Modulen anvender modulen "Hurtigtilgang" for å generere lenkene som sendes ut. Disse gir direkte tilgang til læringsressursene kun ved å taste inn din personlige pin-kode du har lagret i egen profil. For at en kursdeltaker skal få tilsendt mikrolæringsepostene må deltakeren ha aktivert hurtigtilgangslenken sin på portalen.

Mikrolæringsmodulen er plassert i Administrasjons-menyen i alle kurs på portaler som har installert mikrolæring.

 

Lage en ny kampanje

Før du lager en ny kampanje, så må kurset være klargjort for kampanjer. Det vil si at kurset må oppfylle følgende betingelser:

 • Kurset må ha aktivert aktivitetsfullføring.
 • Aktiviteter som skal være med i mikrolæringskampanjen må være krysset av i kursfullføringsinnstillingene.
 • Kurset bør ha en logisk struktur hvor en forventer at deltakerne arbeider med kursinnholdet i en bestemt rekkefølge.

Altså må en aktivitet som skal inkluderes i en mikrolæringskampanje være oppsatt med aktivitetsfullføringskrav og den må være en del av kursfullføringskravene.

Når kurs- og aktivitetsfullføringen er på plass, så kan du følge følgende fremgangsmåte:

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Mikrolæring
 2. Skriv inn navnet på den nye kampanjen og velg om den skal være kalenderstyrt eller aktivitetsstyrt. Trykk på "Send"
 3. I høyre kolonne markerer du de brukerne som skal være med i kampanjen og så trykker du på "Legg til" for å melde de inn i kampanjen. Bruk filtererings- eller søkefunksjonen om nødvendig. (Du vil kun finne brukere som allerede er påmeldt kurset i denne listen)
 4. Du har en egen opsjon for å automatisk legge til alle som melder seg på kurset etter at kampanjen er startet.
 5. Når du har lagt til alle brukerne som skal være med i kampanjen trykker du på "Neste"

Legge til oppgaver i aktivitetsstyrt kampanje

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Mikrolæring
 2. Trykk på "rediger" bak den kampanjen du ønsker å legge til en aktivitet i
 3. Trykk på "Legg til ny oppgave"
 4. Under "Utsendingsitidspunkt", velger du ett av følgende punkter:
  1. "X dager etter innmelding"
  2. "X dager etter at følgende aktivitet er fullført"
  3. "Hvis aktiviteten ikke er fullført"
 5. I feltene for "Epost" fyller du inn emne- og innholdsfeltene som i en vanlig epost
 6. I feltet for "Aktiviteter" markerer du aktivitetene som skal være med i høyre kolonne før du klikker på "Legg til". NB! Aktivitetene må være satt opp med aktivitetsfullføring og være inkludert i kursfullføringskravene for at de skal være synlige i høyre kolonne
 7. Trykk på "Lagre"

Legge til oppgaver i kalenderstyrt kampanje

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Mikrolæring
 2. Trykk på "rediger" bak den kampanjen du ønsker å legge til en aktivitet i
 3. Trykk på "Legg til ny oppgave"
 4. Under "Utsendingstidspunkt", velger du ett av følgende punkter:
  1. "Dato" velger du den datoen du vil at brukeren skal få en epost om å gjennomføre aktiviteten
  2. "Hvis aktiviteten ikke er gjennomført innen X dager"
 5. I feltene for "Epost" fyller du inn emne- og innholdsfeltene som i en vanlig epost
 6. I feltet for "Aktiviteter" markerer du aktivitetene som skal være med i høyre kolonne før du klikker på "Legg til". NB! Aktivitetene må være satt opp med aktivitetsfullføring og være inkludert i kursfullføringskravene for at de skal være synlige i høyre kolonne
 7. Trykk på "Lagre"