Resertifisering

For at brukerne skal få muligheten til å bli resertifisert på portaler som bruker L4 eller L5 Kompetansestyring, må det legges til en aktivitet i kurset som sletter fullførtsporingen for enkelte aktiviteter. Etter at aktivitetens fullførtsporing er slettet, må aktivitetene gjennomføres på nytt for å bli sertifisert.

Oppsett

  1. Sett kurset i redigeringsmodus
  2. Legg til ressursen "Resertifisering". Det er først og fremst tilgjengelighetrestriksjoner som er nyttig å sette opp i innstillingene og når det er gjort trykker du på "Lagre og vis".
  3. Trykk på knappen "Innstillinger for tilbakestilling
  4. Marker aktiviteter som skal tilbakestilles fra boksen til høyre, og trykk på "Legg til" og så på "Lagre endringer"

Viktig om tilgjengelighetsrestriksjoner

Når du setter opp tilgjengelighetsrestriksjoner basert på fullførtmarkeringer er det viktig at du kjenner til hvordan disse fungerer sammen. Det vanligste problemet er å blande sammen begrensningene "markert som fullført" og "markert som fullført med godkjent karakter". En aktivitet som er "markert som fullført med godkjent karakter" vil ikke låse opp en tilgjengelighetsbegrensning der kravet er "markert som fullført" eller motsatt.

Hvorvidt en aktivitet blir "markert som fullført" eller "markert som fullført med godkjent karakter" er avhengig av fullførtinnstillingene for den aktiviteten. Dersom noen deltakere allerede har fullført kurset er det enklest å sjekke aktivitets- eller kursfullføringsrapporten. Dersom en aktivitet i rapporten er krysset av med blå hake er den "markert som fullført", mens dersom den er krysset av med grønn hake  er den "markert som fullført med godkjent karakter". Dersom ingen har fullført kurset ennå må du sjekke aktivitetsfullføringsinnstillingene. Det er kun aktiviteter der det er krysset av for "Trenger karakter" og det er satt en ståkarakter som vil bli "markert som fullført med godkjent karakter". Dette gjelder også om det er krysset av for flere krav i tillegg. F.eks. vil en aktivitet der det både er krysset av for "Trenger karakter" og "Krev ståkarakter" bli "markert som fullført med godkjent karakter".