Moodle lar lærerne ta de mest effektive aspekter av deres klasseromspraksis og overføre dem til et online undervisnings- og læringsmiljø. Da læringsplattformen Moodle er webbasert, kan ansatte og studenter ha tilgang til ressurser og aktiviteter 24/7, slik at læringsmiljøet er tilgjengelig utenfor klasserommet til enhver tid.


I grunnskole lager man grunnlaget for læring for resten av livet. Da er det viktig at lærere har et verktøy, som støtter undervisning og samhandling med elever. Utvikling av både sosiale ferdigheter og faglig kunnskap kan støttes ved å gi elever ansvar for samarbeid og for utvikling av læring. En individuell plan for elevene basert på deres kunnskapsnivå samt en oversiktlig og tilpasningsdyktig plattform for lærere gir et godt utgangspunkt for at både lærere og elever trives med å bruke Moodle i klasserom. 

Nøkkelord om Moodle i grunnskole:

 •  Tilpasset læringsplan og tilrettelegging av undervisning

 •  Ressursdeling og samhandling

 •  Til enhver tid tilgjengelig og oppdatert kunnskap 


  Den digitale hverdagen for elever i videregående skole trenger et trygt sted, som både utfordrer til videre læring og samarbeid, men også støtter den individuelle elevens kunnskapsnivå. Lærere skal ha en platform, som gir dem rom for å spille i lag meg sine elever samtidig som den støtter å nå målene som er satt i læreplaner. Det skal være enkelt å tildele ressurser, å vurdere innleveringer og å støtte de individuelle behovene. Ved å ha Moodle som læringsplattform, får man en arena hvor både elevene og lærere sammen kan skape en spennende læringshverdag, som støtter både utvikling av sosiale ferdigheter samt faglig kunnskap.

  Nøkkelord om Moodle i videregående skole: 

  • Digital arena for læring for dagens ungdom

  • Samhandling, samarbeid, tildeling og vurdering

  • Trygg og sikker plattform


  Høyere utdanning krever verktøy, som støtter både samhandling, kunnskapsdeling og læring i klasserom men som også fungerer godt i form av fjernundervisning. Studenter i universiteter, høgskoler og akademier krever en plattform, som gjør det enkelt for dem å studere uansett sted og tid. Lærere skal kunne gi avansert og spennende læring uavhengig av om studenten er tilstede på klasserom eller om de skal ta undervisning via nett. Moodle gir uendelige muligheter for å både organisere læring på en god måte, men også tilpasse det til å møte kravene fra dagens unge voksne i en mobil verden.

  Nøkkelord om Moodle i høyere utdanning:

  • Interaktiv og kompatibel på alle enheter

  • Fjernundervisning samt online innlevering og vurdering

  • Tilgjengelighet for å vurdere læring samt studere når som helst, hvor som helst