Vi har publiserte en artikkel på moodle.com om NAKOS, som har vært vår kunde i flere år nå, og som gjør suksess med Moodle. Dette er ganske stort for ... Les mer
Versjon 2.9 av Moodle Mobile er lansert! 1. mars ble versjon 2.9 av Moodle Mobile appen lansert, og utviklingen med å få flere av funksjonene over i ... Les mer