Skip to main content

Difi og eFaktor har inngått en avtale

skrevet av Jonna Vienola |

Difi skal etablere en felles læringsplattform der hele staten kan finne og dele innhold

eFaktor og Difi har inngått en avtale om bistand til å utvide interimsplattformen, som Difi satt opp høsten 2014. Dette er et meget spennende prosjekt, som vi på eFaktor er stolte over å få lov til å bidra til og samarbeide med Difi om. 

"Difi skal etablere en felles læringsplattform der hele staten kan finne og dele innhold. Læringsplattformen skal også bidra til å gjøre statlige virksomheters kompetansestyring mer målrettet og effektiv. Plattformen er sentral i arbeidet med å få til et felles kompetanseløft gjennom bruk av digitale læringsressurser."

 

Les hele artikkelen her på Difi sin hjemmeside.  

Tilbake