Skip to main content

Dykkeforbund gjør suksess med Moodle

skrevet av Jonna Vienola |

Norges Idrettsforbund har en felles kursportal, kurs.idrett.no, for sine 52 særforbund. Denne portalen har eFaktor driftet siden 2012. Norges Dykkeforbund (NDF), som er et av særforbundene i NIF, kom i gang med kursutvikling i 2014. Dykkeforbundet har siden den gang produsert flere e-læringskurs, som de har gjort stor suksess med.

Torkel Rønningen, kommunikasjonskonsulent i NDF, svarer på våre spørsmål om deres kurs, kursportal og Moodle:

Hvilke fordeler har dere fått ved å ta i bruk e-læring?

Vi har hatt utfordringer med læresituasjonen. Ved hjelp av e-læring har vi kortet ned tidsbruken for lærer og elev. En stor fordel er at undervisningen ikke lenger blir bindet opp mot tid og sted uten at det går utover læringseffekten.

Hva var grunnen til at dere begynte å utvikle e-læringskurs?

Vi må tilpasse oss markedssituasjonen og rådende forbrukerkrav. Er vi ikke en aktør som tilbyr dykketeori på nett blir vi uaktuelle i forhold til andre utdanningssystemer. Samtidig må vi lette hverdagen til instruktørene og lærerne våre, gjøre deres situasjon så fleksibel som mulig.

 

Hvilket kurs laget dere først og hvor lang tid brukte dere på å utvikle dette kurset?

Vi var først ute med grunnkurset i apparatdykking. Dette er den klassiske sportsdykkinga med luftflasker på ryggen. Vi kjørte oppstarten som en todagers workshop med eFaktor for å komme i gang og være på rett kurs fra starten av. Dette er en pedagogisk tilnærming jeg vil anbefale for de i oppstartsfasen!

Hvor mange e-læringskurs har dere laget og har dere planer om å lage flere kurs på kurs.idrett.no?

Vi har lansert syv kurs. Vi kommer helt sikkert til å lansere flere, men fokus nå er på oppdatering og forbedring av de kursene som allerede er i porteføljen.

 

Hvordan klarer dere å gjennomføre noe så praktisk rettet som dykkekurs som elæring?

Dykking har en del timer med teori. Dette er nødvendig for å skape gode og trygge elever. Vi bruker også plattformen til godkjenning av praktiske øvelser og sertifisering av elevene, så det fungerer også som et administrasjonsverktøy for våre klubber og skoler.

 

Hvorfor tror du at dere har fått så bra respons og mange påmeldte på deres e-læringskurs?

Våre brukere er i hovedsak instruktører, skoler og elever. Vi er tålmodige, og bruker god tid på de førstnevnte i forhold til å bruke systemet så effektivt som mulig. Er de trygge på verktøyet, tar de det også bruk i sin markedsføring.

 

Hva synes du er bra med Moodle? 

Det setter få begrensninger, og man kan variere læresituasjonen om man bare er kreativ nok

 

Har du noen tips om kursutvikling å komme med til andre som ønsker å ta i bruk kurs.idrett.no til e-læring?

Se på hvilket læremateriell man allerede har, og som man kan ta med seg videre. Som sagt før, start gjerne med en workshop der eFfaktor er med å starte prosessen med det første kurset. Vi har hatt testa kursene godt før utrulling, og gjerne hatt en utsjekk med eFaktor.

 

Er det noe annet du vil si om e-læring generelt eller bruken av kursportalen?

Vi har hatt god effekt av å tilby e-læring i tillegg til tradisjonell klasseromsundervisning. Vi er godt fornøyd med produktet Moodle/eFaktor. Med en enda tettere integrasjon med idrettens datasystemer blir produktet ytterligere spissa!

Tilbake