Skip to main content

eFaktor er blitt REN medlem

eFaktor utvikler sitt nettverk og har blitt medlem av Research and Educational Network, REN. Dette gir oss spennende muligheter til å treffe andre aktører som deler samme interesse for IT-basert læring som oss. Vi gleder oss til å samarbeide og utforske IT-verdenen fra et læringsståsted sammen med de andre medlemmene.

Dette står på REN sine hjemmesider:

"REN er en møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge og skal bidra aktivt til kompetanseheving innen IT basert læring."

Effektiv opplæring er blant de mest kritiske suksessfaktorer for nåtidens og fremtidens organisasjoner. Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IT-basert læring.

Utgangspunktet er IT-baserte læringsformer, men REN åpner for et noe bredere perspektiv i forhold til ulike læringsformer som fremmer samhandling og læring.

REN er en unik møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge. REN samler idag flere store norske bedrifter, forskningsinstitusjoner samt tilbydere innen distribuert læring.  REN er organisert med en styringsgruppe i Norge bestående av representanter fra medlemmene i nettverket.  Styringsgruppen gir innspill og retningslinjer for prosjektet. Prosjekteierskapet er hos Innovasjon Norge og prosjektadministrator er lokalisert i San Francisco.

 

Les mer her.

Tilbake