Skip to main content

Mooc.no publiserer Moodle kurs

skrevet av Memet Ødegaard Cataltepe |

Mooc.no har nå publisert et kurs utviklet av SELL. Kurset er laget i Moodle og efaktor står for drift av portalen.

 

Hva er mooc.no?

Massive Open Online Courses

Mooc.no gir oversikt over MOOC-inspirerte, nettbaserte kurs i regi av norske universitet og høyskoler.
Moodle.sell.no er en av våre kunder som nå har fått publisert et av deres kurs på mooc.no.

Kilde

 

Hvilket kurs, og hva går kurset ut på?

Skolebasert Vurdering for Læring

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. MOOCen retter seg altså ikke mot enkeltdeltakere, men mot skoler som ønsker å utvikle egen organisasjon og videreutvikle lærerkollegiets vurderingskompetanse.

Overordnet mål for dette kurset er at skolen, etter gjennomført kurs (2-3 semester), har økt sin samlede kunnskap om vurdering og læring, og utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. Siden kurset fokuserer på den læringsfremmende delen av vurderingsarbeidet, vil arbeidet med kurset gripe inn i det aller meste som har med læring og undervisning å gjøre, og skolens generelle undervisningspraksis vil også påvirkes og utvikles.

MOOCen er lagt opp med «fri start og fri fart», altså kan skoler starte når det passer og bruke så lang tid som er hensiktsmessig for seg. Skolebasert og individuell kompetanseutvikling tar tid, og vi anbefaler derfor å bruke minst to semester på gjennomføringen. Helt til slutt leverer hver enkelt deltaker en kort avsluttende refleksjonstekst, og får utstedt kursbevis.

Kilde

 

 

Tilbake