Skip to main content

Motorsportforbund gjør suksess med Moodle

Norges Idrettsforbund har en felles kursportal, kurs.idrett.no, for sine 54 særforbund. Denne portalen har eFaktor driftet siden 2012. Norges Motorsportforbund (NMF), som er et av særforbundene i NIF, fikk sitt kursområde på kurs.idrett.no høsten 2014.

Conrad Rye-Holmboe, regional kompetanserådgiver i NMF, har vært drivkraften bak å få Motorsportforbundet med på e-læringsbanen. Han har sammen med interne ressurser fra NMF utviklet et teorikurs som må gjennomføres for å få lisens. Dette kurset ble publisert i november 2015 og det er allerede mer enn 2300 deltakere i kurset,  og over 1800 av disse har fullført hele kurset og bestått kursprøven.

Conrad svarer på våre spørsmål om deres kurs, kursportal og Moodle:

Hvilke fordeler har dere fått ved å ta i bruk e-læring?

Vi sikrer nå at formaliakunnskaper for å begynne med motorsport i NMF blir presentert likt for alle.  Det var tidligere umulig å kvalitetssikre dette med over 500 kurslærere.

Hva var grunnen til at dere utviklet Lisenskurset? 

Det var for å forenkle jobben til kurslærerne i forbindelse med lisenskurs. Disse kan nå konsentrere seg om å drive praktisk opplæring. En annen fordel er at kurset er tilgjengelig 24/7.  Dette gjør at rekruttering til sporten kan skje raskere og mer effektivt for nye utøvere.

Hvem var målgruppen for Lisenskurset, og føler du at dere har klart å nå denne gruppen?

Målgruppen for kurset er alle som begynner med motorsport i en av NMF sine grener. Vi når også gruppen foreldre og ansvarlige for alle utøvere under 16 år. Vi har absolutt nådd gruppene.

Hvor lang tid brukte dere på å utvikle dette kurset?

Utviklingen tok grovt regnet ca 3 måneder. Så fulgte en testperiode og finpussing på ca 3 måneder.

Har du noen tips om kursutvikling å komme med til andre som ønsker å ta i bruk
kurs.idrett.no til e-læring?

Brukte relativt mye tid innledningsvis på å lære selve programmet. Kan nok være en fordel å kommunisere med andre som utvikler tilsvarende. Det må nevnes at support har vært glimrende og til veldig god hjelp under utviklingen av kurset.

Hvorfor tror du at kurset er blitt en slik suksess?

Utøverne har nå fått presentert mye viktig formalia informasjon tidlig i karrieren. Noe som før ble presentert med varierende kvalitet – om det ble presentert i det hele tatt.

Hva synes du er bra med Moodle? 

Et komplett program, veldig enkelt å oppdatere og videreutvikle. Tilgjengelig 24/7.

Har dere planer om å lage flere kurs på
kurs.idrett.no?

Kurset som er lagd dekker formaliakunnskaper som er like for alle grener innen NMF sine motorsportsaktiviteter.  Det diskuteres nå å starte utvikling av teorikurs som er grenspesifikke.

Er det noe annet du vil si om Lisenskurset eller bruken av kursportalen?

Av de som til nå har gjennomført kurset har vi fått svært få tilbakemeldinger om problemer. De aller fleste som har hatt et problem i forbindelse med gjennomføringen har ikke lest innledningen skikkelig.

Tilbake