Skip to main content

Ny leverandør av plagiatkontroll på UH-sektor valgt

skrevet av Jonna Vienola |

URKUND er valgt som system for plagiatkontroll for UH-sektoren. Vi gratulerer Prio Infocenter AB fra Sverige som vinner dette anbudet.

URKUND er et velkjent og mye brukt system i Sverige og Danmark, og nå får de godt fotfeste i Norge også. Det som gjør denne nyheten spennende for våres del er at Moodle har et ferdig plugin for URKUND. Så oppsett av en Moodle portal for et universitet eller en høgskole med URKUND systemet lar seg gjøre veldig enkelt. 

 

Tilbake