Skip to main content

Over 100 millioner brukere på verdensbasis!

skrevet av Hans Brox |

Moodle når nye høyder. Åpen kildekode gir Moodle en rivende utvikling og eksponentiell vekst i hele verden.

20X Norges befolkning

Lukk øynene og se for deg at du samler hele Norges befolkning foran deg. Tenk deg at du ganger opp denne mengden mennesker med en faktor på 20. Da har du antall Moodlebrukere av på verdens basis i dag – 100 millioner mennesker!

 

Moodle – et globalt samarbeidsprosjekt

En svimlende stort antall lærende individer av ulik nasjonalitet, kulturer, etnisitet og hudfarge. En verdensomspennede stor familie og global bevegelse som alle har det til felles at de utvikler sin egen læring og øker sin egen kompetanse ved hjelp av ett og samme verktøy – Moodle.

Tilbake