Skip to main content

Rammeavtale med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (NIF)

eFaktor har inngått en stor avtale med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

eFaktor AS som Moodle Partner i Norge og Danmark, inngikk onsdag 23. april en tre-årig kontrakt med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Siden 2004 har eFaktor spesialisert seg på læring via nett og har bred erfaring med hvordan bedrifter og organisasjoner selv kan utvikle nettbaserte kurs som er spennende, engasjerende og lærerike.

Driftsavtalen med NIF innebærer at alle 54 særforbundene nå får en felles kursportal hvor de kan ta e-læringskurs produsert av NIF sentralt. Disse kursene kan dermed kombineres med egenproduserte kurs laget av særforbundene på deres egne områder på portalen. E-læringen blir tilgjengelig på pc, nettbrett og mobil.

For eFaktor er dette en stor kontrakt for et lite firma. Vi når ut til alle lag og klubber i landet, så det har stor effekt. Selvfølgelig er det også moro at det går an å levere nasjonale tjenester som dette fra Lillehammer.

Tilbake