Vi tilpasser design og grafikk i Moodle

Kontakt oss for nærmere informasjon

eFaktor har lang erfaring med Moodle, noe som gir oss et godt grunnlag for utforming og tilpasning av det visuelle i Moodle.

Moodle har lagt mye vekt på det visuelle, og har derfor mange gode design som tilbys som standard i Moodle. I tillegg er det mange utviklere og designere som utvikler nye designmaler og gjør de tilgjengelig for Moodlemiljøet.

Vi i eFaktor former og tilpasser designet til et utseende som passer den aktuelle kundens grafiske profil eller ønsker. Standarden som blir levert i dag er så høy at det ikke kreves mer enn tilpasning av farger, logoer og bilder til å få ett eget preg over portalen.