Har du en Moodle kursportal, men tiden strekker ikke til for å lage kurs fordi du må bruke tiden på din kjernevirksomhet? Våre erfarne kursutviklere kan hjelpe deg med kursproduksjon.

Du vil da få profesjonell hjelp i forhold til pedagogisk innhold, tekniske muligheter og praktisk opplegg for kursene. Vi har pedagoger som har god erfaring med å tilpasse e-læringskurs, og kan gi gode råd om hvordan dette best kan gjøres.

Vi kan hjelpe til med innholdsproduksjon, oversetting og generelle råd om bilde- og videobruk. Dersom du ønsker å overlate kursproduksjonen til oss, finner vi en god løsning sammen, som kommer både din bedrift og eventuelt dine kunder til gode. Ta kontakt med oss!