Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Alle universiteter, statlige høgskoler samt videregående skoler i Norge er i dag tilknyttet Feide. I tillegg er mange kunst- og vitenskapelige høgskoler og private høgskoler tilknyttet. Status for grunnskolene per juni 2015 er at omtrent 90& av elever og lærere i grunnskolene kan benytte Feidepålogging. 

Moodle er Feide-sertifisert og eFaktor leverer komplett system for FEIDE med kildesystem for de kommuner som ikke har dette fra før. En kan derfor komme i gang med Feide på meget kort tid og til en rimelig pris.

Ønsker dere å komme i gang med Feide nå? 

Ta kontakt med eFaktor for et tilbud!

Ønsker dere å komme i gang med Feide nå?

Ta kontakt med eFaktor for et tilbud!